accesskey_mod_content

Aplicacións de innovacións tecnolóxicas para as Administracións Públicas

Cartoexpend: O Proxecto do CNIG de "Kiosko de impresión de mapas

Autor: Pedro Vivas White. Entidade: Centro Nacional de Informacion Xeográfica (IGN-Ministerio de Fomento)
Os cidadáns queren de forma inmediata o mapa topográfico da cidade, a guía de rúas, o mapa turístico, etc. do seu interese, pero hai que porllo fácil no punto no que existe a demanda real ou potencial de usuarios finais: cidadáns, turistas, profesionais. CartoExpend é un dispositivo autónomo como servizo local de impresión de mapas.

Motor web de cadros numéricos e gráficos estadísticossegún patróns de estratexia de programación orientado a obxectos

Autor: Ricardo de Alfonso López. Entidade: Inspección Xeral do Ministerio de Economía e Facenda
Nesta solución tecnolóxica responde á conveniencia e necesidade de seguir unha das filosofías de desenvolvemento máis actuais no complexo mundo das grandes aplicacións informáticas como son os Patróns de Desenvolvemento de Software Orientado a Obxectos.

Xestión automatizada de requisitos de seguridade en proxectos de desenvolvemento de sistemas de información

Autor: Daniel Mellado Fernández. Entidade: Centro de Desenvolvemento do INSS. Xerencia de Informática da Seguridade Social
Nesta comunicación presentamos o prototipo dunha ferramenta CARE (Computer Aided Requirements Engineering) chamada SREPTOOL, que vén complementar a Métrica versión 3 e a MAGERIT versión 2 no tratamento automatizado de requisitos de seguridade.

Cadros de mando de seguridade dos sistemas de información

Autor: José Mañas Argemí. Entidade: Dept. de IngenieríaTetelemática - Universidade Politécnica de Madrid
Un cadro de mando é unha ferramenta necesaria para coñecer a evolución e o estado actual da seguridade e poder reaccionar con coñecemento. Descríbense os compoñentes necesarios para armar un cadro de mando e as actuacións que estamos a levar a cabo actualmente no CCN para alcanzar un sistema basee que sirva de plataforma para organismos da Administración.

Arquivo Documental de Expedientes Administrativos : gvADOC

Autor: Cristina Alcalá Viana. Entidade: Consellería de Infraestruturas i transporte de Generalitat Valenciana
: A aplicación é un Arquivo Documental que permite o almacenamento de imaxes de documentos por Áreas Documentais independentes con conexión ás aplicacións alfanuméricas que xestionan cada un dos expedientes implicados.A aplicación ten como obxectivo permitir un acceso rápido e fácil desde calquera posto de traballo.

Proxecto gvCASE: Desenvolvemento dunha ferramenta CASE para dar soporte a gvMétrica

Autor: Marín García Hernández. Entidade: Conselleria de Infraestruturas e Transporte, Generalitat, Comunitat Valenciana
Desenvolvemento dunha Ferramenta CASE que de soporte á aplicación da metodoloxía gvMétrica durante o Desenvolvemento de Sistemas de Información na CIT, sobre a plataforma Eclipse.

gvHIDRA: Ferramenta Integral de Desenvolvemento Rapido de Aplicacións

Autor: Martín García Hernandez.. Entidade: Conselleria de Infraestructras e Transporte - Generalitat Valenciana
gvHIDRA é un framework de traballo para crear aplicacións de gestion en contornas web que facilita o proceso de desenvolvemento e axuda a seguir a guia de estilo da organizacion.

O Portal da Cidadanía. O cidadán como cliente

Autor: José Manuel Rodríguez Prolongo. Entidade: Deputación Provincial de Málaga
O Portal da Cidadanía é un Proxecto da Deputación de Málaga para os municipios da provincia. Un proxecto real de Administración electrónica e implantado satisfactoriamente na maioría dos municipios da provincia.

O Proxecto EuroPriSe: os Selos de Privacidade e a xeración de confianza na Administración Electrónica

Autor: Emilio Aced Félez. Entidade: Axencia de Protección de Datos da Comunidade de Madrid
O Proxecto EuroPriSe, cofinanciado pola Comision Europea a través do programa eTEN, pretende pór en marcha un mecanismo de certificación que permita acreditar que un produto ou servizo de Administración Electrónica satisfaga un alto estándar de protección de datos en consonancia cos principios das normas europeas e nacionais e, por iso, pode utilizarse de forma respectuosa coas mesmas.

Plataforma individual de voto electrónico

Autor: Manuel Martínez Domínguez. Entidade: Ministerio do Interior
Implantación dunha plataforma de voto individual que puidese ser entregada ao votante para o exercicio seguro do voto por Internet.