accesskey_mod_content

Solucións tecnolóxicas para o desenvolvemento da Web 2.0

Reflexións sobre o Framework de desenvolvemento do Consello Superior de Investigacións Científicas.

Autor: Anxo L. Rodriguez Alcalde. Entidade: CSIC
O CSIC definiu un marco común para realizar os seus desenvolvementos. Tal maleabilidad permite a integración constante de novas tecnoloxías ou a incorporación de novas tendencias en de o desenvolvemento de aplicacións. A presente comunicación propón unha discusión sobre as solucións ofertadas na evolución dos sistemas de información en plataforma Web do CSIC cara a modelos máis participativos.

A Web 2.0 e o novo geoportal IDE de hidrocarburos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Autor: Pablo Brugos Casado Entidade: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
A Web 2.0 é a representación da evolución das aplicacións tradicionais cara a aplicacións web enfocadas ao usuario final. Entre as características distintivas deste proceso de evolución cabe citar: - Evolución das aplicacións tradicionais cara a aplicacións web enfocadas ao usuario.