accesskey_mod_content

L'aprovació de la Llei 11/2007(Obri en nova finestra) d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, obri noves oportunitats per a millorar els servicis públics i per a desenvolupar l'Administració Electrònica a Espanya. El desenvolupament de la Llei comporta també nous reptes i requerix de noves aproximacions a la forma en què es presten els servicis públics per part de totes les Administracions Públiques. L'objectiu d'esta línia de treball és posar en comú les actuacions que cada Administració està duent a terme i com es planteja el desenvolupament de la Llei en els pròxims anys en els seus àmbits d'actuació. Els temes per a les comunicacions en este apartat són:

1. Experiències i projectes que permeten donar compliment a la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics

1.1. Aproximacions a la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics des de les Administracions Públiques
1.2. Esquemes de cooperació i interoperativitat entre Administracions Públiques
1.3. Convergència Digital i Cooperació en la Construcció de Servicis Públics
1.4. Estratègies i Planes de Desenvolupament  

En l'apartat de solucions d'Administració Electrònica s'engloben els diferents instruments que servixen per a desenvolupar i implementar l'administració electrònica. Els temes per a les comunicacions d'este apartat de solucions són:

2. Solucions d'Administració Electrònica:

2.1. Portals de prestació de servicis: de la informació a la gestió
2.2. Web 2.0 i administració electrònica
2.3. Inclusió social i participació ciutadana
2.4. Infraestructures i servicis comuns per al desenvolupament de l'Administració electrònica
2.5. Gestió electrònica dels procediments i servicis: de la cultura del document a la cultura de la informació

En el tercer bloc relatiu a la tecnologies per al desenvolupament de l'Administració Electrònica s'agrupen el conjunt de plataformes, metodologies, estàndards i sistemes que servixen de base i suport para al construcció dels servicis públics electrònics. Els temes per a les comunicacions d'este apartat de tecnologia són:

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats