accesskey_mod_content

Convergència digital i cooperació en la construcció de serveis públics electrònics. Integració de serveis, interoperabilitat, reutilització, accessibilitat

MILLORES Al PORTAL TRIBUTARI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

MODEL CATALÀ. CANVI DE DOMICILI: ROL DEL CONSORCI AOC

Rubèn Tallis
Consorci AOC

MODEL CATALÀ. PLATAFORMA DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Rubèn Tallis
Consorci AOC

MODEL CATALÀ.PROJECTES DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Rubèn Tallis
Consorci AOC

MODEL DE GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS DES DE LA CONSELLERIA

Teresa Sánchez Godoy
Telefònica Empreses

MODEL INFORMÀTIC PER A l'EXPEDICIÓ PELS ÒRGANS GESTORS DE DOCUMENTS D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS

Jesús A. Rupérez Bermejo
Intervenció General de l'Administració de l'Estat

MOBILITAT EN RESERVES REGIONALS DE CAÇA PROJECTO MORECA

Fco. Javier Vallejo Sanz
Conselleria de Medi ambient Ajunta de Castella i Lleó

“MOVÍPOLIS”: LA CIUTAT ET PARLA

Luis Alcántara García
Director Rigel

Municip@. CREACIÓ D'UN ESPAI WEB COMÚ ENTRE LA COMUNITAT DE MADRID I ELS MUNICIPIS MADRIÑELOS PER A la INTEGRACIÓ DE LA INFORMACIÓ I SERVEIS TRAMITATS CONJUNTAMENT

Mar Macarró Antiñolo
Agència Informàtica i Comunicacions C.M.

NORMALITZACIÓ I QUALITAT: DE LA TEORIA A la PRÀCTICA

José Manuel Párbole
Centre Informàtic de l'Institut Nacional de la Seguretat Social

NORMATIVA DE SEGURETAT DE LES TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIONS. ACCIONS DE FORMACIÓ

Javier Candau
Centre Criptològic Nacion

NOVA WEB DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, CIÈNCIA I EMPRESA: LA INNOVACIÓ COM A NEXE COMÚ D'UN DESENVOLUPAMENT WEB

Juan Gasch Illescas
Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa

NOUS SERVEIS COOPERATIUS Als USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES ANDALUSES: INTERNET A les BIBLIOTEQUES I LES BIBLIOTEQUES EN INTERNET

Francisco Javier Álvarez García
Conselleria de Cultura. Junta d'Andalusia

OBSERVATORI D'INFOACCESIBILIDAD DE DISCAPNET. ESTUDIS SOBRE L'ACCESSIBILITAT DE PORTALS WEB DE L'ADMINISTRACIÓ

Comunicació 213

PATENTS DE PROGRAMARI, MONOPOLIS D'IDEES

Alberto Barrionuevo
Foundation for a Free Information Infrastructure, Espanya

PISTA ACCESSIBILITAT, EINA ON-LINE D'ANÀLISI D'ACCESSIBILITAT PER A PORTALS WEB

Direcció general per al Desenvolupament de la Societat de la Informació
Secretaria de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

PLATAFORMA PER A la GESTIÓ ELECTRÒNICA DE SUBVENCIONS I AJUDES EN EL GOVERN DELS ILLES BALEARS

José Juan Novás Alemany
Intervenció General (Govern dels Illes Balears)

PLATEA: PLATAFORMA TECNOLÒGICA PER LA I-ADMINISTRACION

Agustín Elizegi Etxeberria
Govern Basc

POLÍTICA D'ACCESSIBILITAT PER Al LLOC WEB DE L'AJUNTAMENT DE SARAGOSSA

Maria Jesús Fernández Ruiz
Ajuntament de Saragossa

PORTAL DE LA CARM: GESTOR DE CONTINGUTS I ACCESSIBILITAT

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia