accesskey_mod_content

Convergència digital i cooperació en la construcció de serveis públics electrònics. Integració de serveis, interoperabilitat, reutilització, accessibilitat

2 ANYS DE Delt@. EL PUNT DE VISTA DELS USUARIS

Carmelo León Gómez
Sotsdirecció General de Procesament de dades. Ministeri de Treball i Assumptes Socials

@SIGNATURA: PLATAFORMA DE VALIDACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Ismael García Encebada
Conselleria de Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

@SIGNATURA: INICIiATiVA PER ESTENDRE L'ÚS DE DNI -I i LA SIGNATURA-I EN L'ADMINISTRACIÓ

Ricardo Cantabrana González
Ministeri d'Administracions Públiques

ALTA DISPONIBILITAT DELS SERVEIS DE RAMADERIA DEL MAPA

Ernesto Donoso Donoso
Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació

ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVEIS (SOA) EN LA JUNTA D'ANDALUSIA

Enrique Alzina Alzina
Conselleria de Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

A.S.L. SEGONA GENERACIÓ DE GESTIÓ D'APLICACIONS

Tom Van Sante
IT Portfolio Manager
Getronics PinkRoccade

CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL D'ACCESSIBILITAT WEB

Javier Merino Montero
Director d'Accessibilitat
European Programari Institute

CERTIFICACIÓ MÒBIL I OPERATIVES AVANÇADES DE SEGURETAT

Gloria V.Alamillo Blanco
Coordinador del Projecte Telefónica Mòbils Espanya

Leticia Lopez Domingo
Coordinador del Projecte Telefónica Mòbils Espanya

CONVERGÈNCIA, INTEROPERABILITAT i ARQUITECTURES DE SERVEIS

Fernando González-Plana
T-Systems

CPD CORPORATIU: UNA APOSTA DE SERVEIS

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda.. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

CRM I GIS

Joaquín Mª Fernández González
Amvos Consulting

DEDALO I EL LABERINT

Guadalupe Moreno López
Ministeri d'Administracions Públiques

DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE SEGUINT LES DIRECTRIUS ISO 10.006: INTEROPERABILITAT ENTRE LES AA.PP.

Ramiro Concepción Suárez
Govern del Principat d'Astúries

DISSENY D'UN MODEL DE DADES GEOGRÀFIQUES PER A l'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Enric Terol Esparza
Universitat Politècnica de València

EDUCAMADRID, WWW.EDUCA.MADRID.ORG. UN ENTORN PER A la GESTIÓ DE CONTINGUTS I ESPAIS D'APRENENTATGE EN L'ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA

José Quirino Vargas Ibáñez
Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid

EL CICLE INTEGRAL DE LA GESTIÓ DE CONTINGUTS: ENTORN COL·LABORATIU, DOCUMENTAL I PUBLICACIÓ WEB. ELCASO PRÀCTIC DEAGENDA 21

María Jesús Gallego Sanmiguel
D.G. Desenvolupament de Tecnologies de la informació. Ajuntament de Madrid

EL NOU PORTALWEB DE L'AJUNTAMENT DE MADRID. MILLORES EN ACCESSIBILITAT, USABILITAT I INTEGRACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ DECONTENIDOS

María Mercedes Lozano Quirce
D.G. Desenvolupament de Tecnologies de la informació. Ajuntament de Madrid

EL PROJECTE DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE DOMICILI

José Mª Pérez Rosat
Ministeri d'Administracions Públiques

EL PROJECTE DE COMUNICACIÓ DE CANVI DE DOMICILI DES DEL PADRÓ MUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS Al REGISTRE CENTRAL DE PERSONES ASSEGURADES (RCA) DE CATSALUT

Alfonso Cantero i Antón
Oficina central de la targeta sanitària individual. CatSalut

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT BASAT EN LA COOPERACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS SANITÀRIES

Jesús García Marcos
Ministeri de Sanitat i Consum