accesskey_mod_content

Estratexias e plans de desenvolvemento de administración electrónica

UN MODELO DE EXCELENCIA DESENVOLVIDO CON BASE NOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Francisco García Atanes
Defensor do Pobo

UN NOVO SISTEMA DE XESTIÓN DE TODOS Os PROCESOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Arantza Arbelaitz Gelbenzu
Departamento de Industria, Comercio e Turismo