accesskey_mod_content

Estratègies i plans de desenvolupament d'administració electrònica

EL DRET PROCESSAL ENFRONT DE LES NOVES TECNOLOGIES

Myriam Corral Guinea
Raquel Poncela González

EL DESENVOLUPAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA COM A ESTRATÈGIA DE MODERNITZACIÓ

Alfredo González Francisco
Administracions Públiques i Sanitat

EL FRAMEWORK DE DESENVOLUPAMENT DEL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES

Ángel L. Rodríguez Alcalde
Centre Tècnic d'Informàtica. (CSIC)

EL PLA DE MODERNITZACIÓ DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS (CAP A l'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PARLAMENTÀRIA)

Miguel Angel Gonzalo Fregues
Congrés dels Diputats

EL PLA DIRECTOR EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DEL PARLAMENT DE GALÍCIA

Jorge Remuiñán Suárez
Parlament de Galícia

ESQUEMA DE CLASSIFICACIÓ PER A la GESTIÓ DOCUMENTAL DE LES TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ EN LA JUNTA D'ANDALUSIA

Manuel Narbona Sarria
Conselleria d'Economia i Hisenda. Junta d'Andalusia

ESTRATÈGIA PER A la IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Luis Fernández Hernando
Indra Sistemes S.A.

ESTRATÈGIES D'I-ADMINISTRACIÓ LOCAL EN LA PROVÍNCIA D'ALACANT

Susana de Juana Espinosa
Universitat d'Alacant

ESTRATÈGIES PER A la IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN EL CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES. EL PLA DE SISTEMES INFORMÀTICS

Clara Cala Rivero
Consell Superior d'Investigacions Científiques

ESTRATÈGIES I PLANES DE DESENVOLUPAMENT D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

August Mabilon
T-Systems

CETESI: EL CENTRE TECNOLÒGIC DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Enrique Vall Muñoz
Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana

GICA: SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRADA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Carmen Guerrero de Mier
Conselleria de Medi ambient. Junta d'Andalusia

GOVERN I CIUTADANIA: INNOVAR PER A MILLORAR ELS SERVICIS PÚBLICS

Marta Continent Gonzalo
Generalitat de Catalunya

CAP A la IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA ÚNICA EN LA SEGURETAT SOCIAL

Santiago Rodríguez Yunta
Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

CAP A UNA ARQUITECTURA AMB JAVASERVER FAÇS, SPRING, HIBERNATE I ALTRES FRAMEWORKS

Juan Medín Piñeiro
Thales

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ SEGONS LA NORMA UNIX 71502

Eloy Rafael Sanz Tàpia
Conselleria d'Educació - Junta d'Andalusia

INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS DEL GOVERN DE LA RIOJA

Gonzalo López García
Govern de La Rioja

IRIS: LA INTEGRACIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ TELEMÁICA D'EXPEDIENTS DE GASTO. ESTRATÈGIES I PLANES DE DESENVOLUPAMENT D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Antonio Carrasco Gran
Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Economia i Hisenda

IT-SUBMINISTRA: TRAMITA CIÓN TELEMÁICA DEL PROCÉS DE SUBMINISTRAMENT DE BÉNS TIC PER Al GOVERN DE LA RIOJA

Emilio Rodríguez Priego
Conselleria d'Administracions Públiques i Política Local. Govern de La Rioja

L'ACREDITACION DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ COM A INSTRUMENT DE GESTION DE QUALITAT I CONFIABILITAT DELS NOSTRES SERVICIS I INSTITUCIONS: ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I IMPLEMENTACIÓ

Manuel Civera Satorres
Conselleria de Sanitat CCAA. Valenciana