accesskey_mod_content

Integració de servicis públics multiadministració

ABONAMENT ANTICIPAT MENSUAL DE LA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Begoña González Lozano, Fernando de Pablo Martín
Agència Estatal d'Administració Tributària. Departament d'Informàtica

INFLUÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN L'ÀMBIT DE L'ADVOCACIA

Sebastián de la Peña Velasco
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Múrcia

DOCUMENTS ELECTRÒNICS,FIRMA ELECTRÒNICA AVANÇADA I SEGURETAT JURÍDICA. ASPECTES PROBATORIS

Joan Vicent Carbonell i Blasco
Informàtica d'Abast S.L.O. - Grup Palluc®

SOLUCIÓ PER Al TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ EN LES UNITATS DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Jose María García Checa
Sistemes de Documentació Multimèdia

SERVICI DE COMUNICACIÓ DE DOMICILI

Grup d'especificacions del Marc funcional del Servici, Pedro Poveda, Muntanya Merchán
Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa

L'EXPERIÈNCIA DE LA GERÈNCIA D'INFORMÀTICA DE LA SEGURETAT SOCIAL EN LA GESTIÓ DE LA DEMANDA DELS SEUS CLIENTS

Concepción Hortigüela Hortigüela, Rosa María Fernández Pérez, Hugo Ascacíbar Anul·la
Oficina de Planificació Estratègica i Relacions,Subdirecció General d'Informàtica,Tresoreria General de la Seguretat Social, Ministeri de Treball i Assumptes Socials

LA COL·LABORACIÓ DELS SERVICIS PUBLICOS EN EL MARC DE PROJECTES INFORMATICOS QUE FACILITEN EL SERVICI A l'USUARI

José L. Fernández Rodríguez
Centre de Projectes SGI.TGSS

EL SISTEMA INTEGRAT D'INFORMACIÓ RAMADERA

Luis Manuel de Villena Cap
Secretaria General Tècnica. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS: PROJECTE DIGISAN

Francisco Belmonte Díaz, Salvador de Sampedro González, María Brotóns Román
Servici de Gestió Informàtica. Conselleria de Sanitat de la Regió de Múrcia

EMISSIÓ DE CERTIFICATS AMB FIRMA ELECTRÒNICA DE LA COMISSIÓ MINISTERIAL D'INFORMÀTICA (C.M.I.) DEL MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

Lucía López Tejera, Francisco J.Aguado-Muñoz Prada
Ministeri de Treball i Assumptes Socials