accesskey_mod_content

Comunicacións presentadas a Tecnimap 2000

XESTE: Administración 24 horas

José Manuel Ceperuelo Ciercoles
Xerencia de Informática da Seguridade Social

Xestión corporativa de Expedientes no Concello de Xixón. Descentralización territorial e virtual

Senén Casal, José Manuel Pazos, Fernando Álvarez García, Ignacio Díaz, Enrique Sierra
Concello de Xixón

Xestión de obxectos tramitables

Alfredo Ramos Chaves, Jorge Galego Puchol, Marcos Sánchez Provencio

Cara a un recoñecemento universal dos coñecementos informáticos: o proxecto ECDL

José Ignacio Enciso Domiguez

Cara a un sistema integrado de transaccións financeiras electrónicas

Roger Valensi

INFO-GOVERN: Un sistema de Información Dixital

Rafael Ripoll Navarro

Implantación da firma electrónica na administración de xustiza en Andalucia

Xullo Úbeda Gea, Juan Gasch Illescas
Xunta de Andalucía

Implantación do sistema de información ao cidadán do Excmo. Concello de Sevilla

Víctor Garcia Garcia-Galo, Juan Jorge Pages Lopez

Implementación nunha base de datos multidimensional das estatísticas laborais do INEM para a súa consulta e análise en liña

Antonio Hernando Sánchez

Información estatística na web do MTAS: Táboas de Conflitividade Laboral e a súa publicación no BEL e AEL

Ana María Enriquez Ruiz

Información sobre delincuencia xerada polo programa estatístico de seguridade do Ministerio do Interior. O seu difusion a través de internet

Juan-Luís Pérez Martín
Ministerio do Interior

Infraestruturas de clave pública como garantía de seguridade nas transaccións coa administración electrónica

Enrique Pombais do Amo

Infraestruturas para a sociedade da información na rexión de Murcia

José María Salinas Leandro
Manuel Escudeiro
David Utrilla

Interconexión de Redes de Transmisión de Datos de sistemas de xestión de emprego autonómicos e da Administración Xeral do Estado

Fernando Rodríguez Perez
Carlos López Antón
Inmaculada Santamaría

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda como Entidade de Certificación para as Administracións Públicas

Jesús Pita Andreu

A Intranet Administrativa da Administración Xeral do Estado

Francisco López Crespo
José María Vinagre Bacharel
Ministerio de Administracións Públicas

A administración española cara ao e-Goverment

Manuel Cuevas Sedano

A achega da Comision Ministerial de Informática do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais ao novo marco de adquisicións de tecnoloxías da informacion e as comunicacións

Jesús J. Sáinz Román

A calidade dos servizos de información en rede: un estudo en España sobre a Administración Xeral do Estado

Antonio Muñoz Cañavate - Universidade de Estremadura
Celia Chain Navarro - Universidade de Murcia

A xestión e protección dos datos persoais contidos en soportes informáticos no centro de atención de urxencias e emerxencias de Estremadura 112

Víctor García Veiga
Xunta de Estremadura