accesskey_mod_content

Altres publicacions

Selecció de publicacions en altres col·leccions editorials de la Secretaria d'Estat i ministeris d'adscripció que tenen especial rellevància en matèria d'administració electrònica.

Pla d'acció per a la transformació digital

Pla d'acció de transformació digital del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (2017)

01 juny 2017

Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 de juny de 2017.  NIPO: 169-17-099-6

 • El Pla d'acció per a la transformació digital en el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP) ha estat aprovat pel Comitè Executiu de la Comissió d'Estratègia TIC (CECETIC) amb data 15 de desembre de 2017.

 • NOTA: Enllaç a Pla de Transformació Digital de l'AGE i les seves OOPP. Estratègia TIC

 • Serveis electrònics

Política de gestió de documents electrònics. Guies d'aplicació d'implantació

Política de gestió de documents electrònics (3ª ed.) (2019)

01 agost 2019

Com a complement a la Política de Gestió de Documents electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) es publiquen aquestes 11 Guies d'aplicació coeditades en 2019 pel Ministeri d'Hisenda i pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Política de gestió de documents electrònics del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (2ª ed.) (2016)

01 maig 2016

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). 2ª edició electrònica. [maig] de 2016. 1 fitxer PDF de 320 pàgines.
Equip responsable de l'elaboració del document: Grup de Suport de Normativa i Tecnologia (Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius) Coordinador: Gerardo Busts Pretel. [col·labora l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions DTIC]
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.
NIPO: 630-16-299-1

 • NOTA: La Política de gestió de documents del MINHAP va ser guardonada amb el premi al millor projecte arxivístic al VII Congrés d'Arxius de Castella i Lleó (25-27 de maig de 2016)

Existeix una 1ª ed. d'aquest document publicada al juny de 2014 NIPO: 630-14-160-X 

La 2ª edició incorpora:

 • ANNEX 11. Estructures d'informació per a l'emmagatzematge  de metadades complementàries i estructures d'informació per a l'ingrés en l'arxiu electrònic
 • ANNEX 12. Tractament de les garanties tècniques en relació a la signatura electrònica dels expedients i els seus documents electrònics arxivats definitivament i al moment del seu pre-ingrés

descarregar pàgina Més informació en:  Arxiu electrònic 

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Ponències: Política de gestió de documents electrònics (2014)

01 agost 2014

Política de gestió de documents electrònics MINHAP: Ponències complementàries al document. Equip responsable de l'elaboració del document: Grup de Suport de Normativa i Tecnologia (Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius). Coordinador: Gerardo Busts Pretel.
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, [publicat a l'agost de 2014].- 1 pdf de 192 p.  NIPO: 630-14-160-X

ÍNDEX:

 • Presentació. La utilitat de les ponències relacionades amb l'expedient-i / Gerardo Busts Pretel
 • Ponència 1. Determinació de l'Esquema Institucional de Metadades/ Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Ponència 2. Plantejament de signatura electrònica en la política de gestió de documents electrònics del MINHAP / Carmen Conill Fernández i Álvaro Tàpies Sancho
 • Ponència 3. Tractament global del registre. Document sobre el registre com a tràmit i com a procediment de gestió / Luis Romera Iruela i Rosa Martín Rei
 • Ponència 4. Elaboració d'un Repertori de Sèries Documentals per al Departament / Luis Romera Iruela i Rosa Martín Rei.
 • Ponència 5. Estratègia de conservació de documents en repositori conforme al calendari de conservació / Alejandro Millaruelo Gómez
 • Ponència 6. Tractament i gestió del correu electrònic com a document electrònic / Álvaro Reig González i Alejandro Millaruelo Gómez
 • Ponència 7. Procés de transferència de documents electrònics / Cristina Martínez Merencio
 • Ponència 8. Destrucció o eliminació segura/segura de documentació electrònica i suports informàtics / Alejandro Millaruelo Gómez i Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Ponència 9. Valoració documenta /José Luis García Martínez
 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Reutilització de la informació del sector públic (RISP)

Pla de mesures d'Impuls de la Reutilització de la Informació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 2012 - 2014 (Pla RISP) (2012)

01 desembre 2012

Elaboració i coordinació de continguts: Grup de Treball de Coordinació Editorial dels Entorns Web (GTCEW). Unitat de Gestió de Continguts a la Xarxa .- edita, MINHAP, Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.- 1 pdf de 67 p. NIPO: 630-12-201-3

 • Cooperació interadministrativa
 • Govern obert

Governança pública

Manual de simplificació administrativa i reducció de càrregues per a l'Administració General de l'Estat (2014)

01 setembre 2014

El present Manual és resultat d'una proposta de la Subcomissió de Simplificació Administrativa de la Comissió interministerial per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) 1 PDF - 2,58 MB, 108 pàgines impreses. 

 • Govern obert
 • Ciutadà
 • Ciutadà

Millora de la regulació a Europa: Espanya (2011)

01 desembre 2011

promou, Direcció general d'Organització Administrativa i Procediments; publicat originalment per l'OCDE en Inglés amb el títol:  Better regulation in Europe: Spain 2010(Obre en nova finestra)  ; la qualitat de la traducció espanyola i la seva coherència amb el text original és responsabilitat del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.- 1ª ed. - Edita: Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, desembre 2011. NIPO: 850-11-059-2

 • Govern obert

Guia Metodològica per a l'elaboració de la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu (2010)

19 octubre 2010

publicat pel Ministeri de la Presidència. Secretaria General Tècnica. Centre de Publicacions, 2010. 1 pdf de 97 p. NIPO: 000-10-019-2. Es va realitzar també com a publicació impresa: Dipòsit legal : M-31358-2010. Impremta Nacional del Butlletí Oficial de l'Estat.

 • Govern obert

Manual internacional del Model de Costos Estàndard: una traducció de l'International Standard Cost Model (2007)

01 abril 2007

Departament Avaluació AEVAL-Abril-2007. -  1 PDF de 81 p. (Papers d'Avaluació nº 6. Seriï Papers 6/2007).- NIPO: 331-07-018-6

 • NOTA: La traducció del present manual s'ha realitzat sota l'adreça del Departament d'Avaluació de l'AEVAL, comptant amb l'autorització de la Xarxa Internacional de la Metodologia de Costos Estàndard. L'original en anglès d'aquesta manual, publicat a l'agost de 2004, està disponible a la pàgina web de la Xarxa Internacional (www.administrataive-burdens.com)   

 • Govern obert

Metodologia per al mesurament dels costos administratius: el standard Cost Model (2006)

01 gener 2006

Pablo González d'Herrero Fernández ; Luis Castro Pérez; Marie Farmer. Direcció general d'Inspecció, Avaluació i Qualitat dels Serveis, 2006 (Avaluació i qualitat. Papers d'avaluació; 4).- Edita: Ministeri d'Administracions Públiques (MAP). 1 PDF de 51 p. NIPO: 326-06-058-1

 • Govern obert

Reforma de les Administracions Públiques

Informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques: CORA (2013)

01 agost 2013

Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA). Govern d'Espanya. Publicat a l'agost de 2013, pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques NIPO: 630-13-106-7 (línia) i pel Ministeri de la Presidència NIPO: 002-13-038-9 (línia). 1 fitxer pdf de 252 p. impreses.

 • Es realitza un resum executiu en anglès: : Reform of the public administrations CORA (PDF - 7,04 MB)(Obre en nova finestra)

 • Es van realitzar per part de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP) informes de seguiment i informes trimestrals i anuals referits al procés d'execució de les mesures CORA. 
  Informes també de les Subcomissions CORASubcomissió de Duplicitats Administratives, Subcomissió de Simplificació Administrativa, Subcomissió de Gestió de Serveis i Mitjans Comuns, Subcomissió d'Administració Institucional.

 • Publicació oficial al catàleg CPAGE(Obre en nova finestra)

 • Govern obert
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa

Recopilacions de normativa realitzades des de Secretaria General Tècnica

Selecció de publicacions concernents a l'administració electrònica.

Codi d'Interoperabilitat. Recopilació normativa (2017)

01 novembre 2017

1ª ed. [novembre de 2017]. Suport: paper (i també en llibre electrònic) .-ISBN: 978-84-476-904-8.- NIPO: 169-17-122-3.

Conté la següent normativa actualitzada a data de publicació: 

 • Capítol 1: Normes generals: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (extracte). Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques (extracte). Reial decret 1671/2009d, de 6 de novembre, [...] Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 • Capitulo 2: Guia d'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i Guia d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.
 • Capítol 3: Interoperabilitat i document electrònic.
 • Capítol 4: Interoperabilitat i dades.
 • Capítol 5: Interoperabilitat i estàndards.
 • Capítol 6: Interoperabilitat i signatura electrònica.
 • Capítol 7: Interoperabilitat i xarxa de comunicacions.
 • Capítol 8: Interoperabilitat i reutilització.

descarregar  Més informació en:  Secció Interoperabilitat en PAe

 • Interoperabilitat
 • Lleis 39 i 40

Administració Electrònica. Textos legals (2016)

01 octubre 2016

(5ª edició: octubre 2016) Textos legals. nº 11/2016. Separata del Butlletí Oficial del Ministeri d'Economia i  Hisenda. Edició impresa ISBN: 978-84-476-0841-6.- NIPO: 630-16-361-0. (existeix també llibre electrònic)

Conté la següent normativa sobre administració electrònica, actualitzada a octubre de 2016:

 • Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica.

 • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, del Ministeri de la Presidència, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

 • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 • Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

 • Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú.

 • Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

 • Articles relacionats amb la matèria d'administració electrònica de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Es complementa amb notes a peu de pàgina així com índexs sistemàtic i  analític per matèries per facilitar la seva consulta.

 • Lleis 39 i 40
 • Serveis electrònics

L'administració electrònica i el servei als ciutadans (2009)

01 febrer 2009

L'administració electrònica i el servei als ciutadans: el Ministeri d'Economia i Hisenda davant els reptes de la llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.- 1ª ed . - edició en internet.- Ministeri d'Economia i Hisenda ; Real Casa de la Moneda , febrer de 2009 . - 1 fitxer pdf ; 310 p.- (i-publicacions ). - ISBN 978-84-9720-154-4

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Factures electròniques presentades a les AAPP a través de FACe [publicació periòdica, en línia]

Informe mensual sobre: Factures electròniques presentades a les AAPP a través de FACe (2015-

01 octubre 2015

Aquesta publicació electrònica de periodicitat mensual i es realitza des d'octubre de 2015. S'ofereix cada mes una publicació en PDF de l'informe. Les dades d'aquest informe recullen informació agregada de totes les factures rebudes en FACe i dirigides a totes les Administracions Públiques adherides al sistema.

 • Es difon des del portal del Ministeri d'Hisenda - Central d'Informació- Període Mitjà de pagament a Proveïdors-Informacion AAPPs
 • Origen de les dades: Indicadors DataOBSAE - Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)
 • NOTA: La Llei 25/2013, de 27 de desembre,(Obre en nova finestra)  d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic s'emmarca dins del conjunt de reformes posades en marxa per erradicar la morositat en el sector públic. L'article 4 de la citada Llei va entrar en vigor el 15 de gener de 2015 data a partir de la qual totes les Administracions Públiques (AAPP) han de rebre de forma obligatòria les factures dels seus proveïdors per via electrònica

 • FACe és el punt general d'entrada de factures electròniques i permet presentar aquestes davant qualsevol òrgan de l'Administració General de l'Estat.

 • Cooperació interadministrativa
 • Empresa
 • Infraestructures i serveis comuns

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques: BEPSAP [publicació periòdica, en línia]

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2019)

20 juny 2019

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i  Documentació. [Publicat al juny de 2019]. 1 fitxer PDF (4,77 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: Aquest butlletí (BEPSAP) té com a objectiu presentar informació que faciliti el coneixement dels efectius de personal que presten servei en les diferents administracions públiques. És de periodicitat semestral. Va començar a publicar-se en 1990 pel Registre Central de Personal (RCP). A partir de 2009 únicament s'edita en línia.

 • Informe present en:  Central d'Informació Economicofinancera del Ministeri d'Hisenda(Obre en nova finestra)

 • NOTA: Registre Central de Personal (Obre en nova finestra) disponible en Àrea Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2018)

14 desembre 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al desembre de 2018]. 1 fitxer PDF (3,96 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-18-071-3

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2018)

26 juliol 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al juliol de 2018]. 1 fitxer PDF (4,43 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2017)

29 desembre 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de la Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al desembre de 2017]. 1 fitxer PDF (4,25 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2017)

01 juliol 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Divisió del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al juliol de 2017]. 1 fitxer PDF de 110 pàgines impreses.  NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2016)

01 desembre 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Governança Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, [publicat al desembre de 2016].- 1 fitxer PDF de 110 p. impreses.- NIPO: 630-15-159-1

 • NOTA: queda consolido en aquest PDF  la  correcció i fe d'errates ( març de 2017)  que afectava a les taules (i quadres associats) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 i 1.7.2 i epígraf 2 "Aspectes rellevants de la present edició". 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General