accesskey_mod_content

Informe-REGNA: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat

 • El Sistema d'Informació REINA recull els indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicacions en l'Administració de l'Estat.

 • L'informe REINA és de periodicitat anual –excepte excepcions– i s'ha difós des de 1992 i en els anys paris, com a part de l'informe: Les tecnologies de la informació i les comunicacions en les Administracions Públiques: Informi-IRIA (Titulo actual: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local: Informi-IRIA) (de periodicitat biennal). NOTA: Des de l'edició de 2016 es publica independent l'informe REGNA i l'informe IRIA.

 • L'Informe REINA és una publicació oficial del ministeri des del primer Informe REINA -1984. A partir de l'Informe REINA -2005 es realitza únicament com a publicació oficial electrònica d'edició en internet (ja no es publica més impresa). 

 • Altres títols anteriors d'aquesta publicació oficial:

 • La informàtica en l'Administració de l'Estat: Informe REINA

 • La informàtica en l'administració pública espanyola: projecte REINA

 • Descripció, metodologia, informes i documentació complementària en: OBSAE • Informi REINA

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat. Informe REGNA-2019

01 novembre 2019

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació, novembre de 2019.- 1 fitxer PDF de 75 p. (Col·lecció: administració electrònica). NIPO (PDF): 277-19-072-2

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat. Informe REGNA-2018

01 novembre 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació, novembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 77 p. (Col·lecció: administració electrònica). NIPO (PDF): 169-18-114-7

 • NOTA: En aquesta edició de 2018 aquest Informe REGNA-2018 es publica independent de l'Informi IRIA-2018.

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2017

01 juny 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) Responsable edició digital: Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, juny de  2017.- 1 fitxer PDF de 82 p. (Col·lecció: administració electrònica). NIPO (PDF): 169-17-129-1

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2016

01 setembre 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) [promou, Comissió d'Estratègia TIC].- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, Centre de Publicacions. Publicat en setembre de 2016 ; 1 fitxer PDF de 94 pàgines.- Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-16-384-0

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2015

01 setembre 2015

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) [promou, Comissió d'Estratègia TIC].- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, Centre de Publicacions.
Publicat al setembre de 2015, correcció d'autor març de 2016.
1 fitxer PDF de 92 pàgines. Col·lecció: Administració Electrònica. NIPO: 630-15-223-1

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2013

01 juliol 2013

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica (DGMAPIAE) [promou, Consell Superior d'Administració Electrònica].- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, publicat al juliol de 2013.- 1 fitxer pdf de 107 pàgines.Col·lecció: Administració Electrònica. NIPO: 630-13-113-2

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2011

01 juny 2012

Aquesta publicació ha estat elaborada per la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica (DGMAPIAE), [promou, Consell Superior d'Administració Electrònica].- Edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SGT, publicat al juny de 2012.- 1 fitxer pdf de 118 pàgines.- Col·lecció: Administració electrònica. NIPO: 630-12-169-X

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2009

01 desembre 2009

Consell Superior d'Administració Electrònica ; promou, Ministeri de la Presidència. Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica.- Edita, Ministeri de la Presidència. Secretaria General Tècnica, publicat al desembre de 2009.- 1 fitxer pdf de 128 p. Col·lecció: Administració electrònica.
NIPO: 000-09-069-1

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2007

30 desembre 2007

Consell Superior d'Administració Electrònica ; promou, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa.- [1ª ed. internet ].- Edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, [desembre de 2007].- 1 fitxer pdf de 122 p. impreses.- Col·lecció: Administració Electrònica.
NIPO: 326-07-057-0

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2005

01 març 2006

Consell Superior d'Administració Electrònica ; promou, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa.-
Edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, [març, 2006].- 1 fitxer pdf de 124 p. impreses.- Col·lecció: Administració Electrònica
NIPO: 326-06-036-7

 • NOTA: És la 1ª edició oficial electrònica en internet (ja no es publica més en paper)

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2003

14 desembre 2003

Consell Superior d'Informàtica i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica (CSIAE).- Editat també a la web del CSIAE, 14 de desembre de 2003.- 1 fitxer pdf de 128 pàgines.

 • NOTA: Aquest informe és l'última vegada que es publica també com a llibre imprès. Dades de la publicació impresa: MAP. Secretaria General Tècnica, juliol de 2004 .- (Col·lecció Informis i Documents. Seriï Administració de l'Estat).- ISBN: 84-95912-18-X .- NIPO: 326-04-040-7

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat: Informe REGNA-2001

03 desembre 2001

Promou: Consell Superior d'Informàtica.- Editat a la web del CSI, [segons nota de premsa de 3 de desembre de 2001].- 1 fitxer pdf de 141 p. impreses.

 • NOTA: Aquest informe es publica també com a llibre en paper.- Edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, abril 2002. - (Col·lecció Informis i Documents. Seriï Administració de l'Estat).- ISBN: 84-87366-95-3.- NIPO: 326-02-037-4