accesskey_mod_content

OCDE: Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico

 • Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) = Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  ligazón externaOECD (ver sitio web)(Abre en nova xanela)

 • O OCDE no obxectivo de intercambiar información e harmonizar políticas para o crecemento económico ten unha ampla produción editorial: informes e datos estatísticos.

OECD Government at a Glance

Government at a glance

É unha publicación bienal –ISSN: 22214399 (en liña)– do OCDE que proporciona indicadores sobre máis de 30 elementos fundamentais do desempeño gobernamental, así como indicadores económicos, cuestións de xestión pública, gobernación regulatoria. Entre os indicadores destaca o chamado: Índice de Datos Gobernamentais Abertos, Útiles e Reutilizables (OURdata), que marca as políticas de datos abertos da administración pública e a súa aplicación.
"Government at a glance"  traduciuse en ocasións como "Panorama das administracións públicas"

 • Servizos electrónicos
 • Contratación

OECD Public Governance Reviews

OECD Integrity Framework for Public Investment (2016)

29 febreiro 2016

Chapter 1. Integrity in public investment for sustainable economic growth.- Chapter 2. Framework to promote integrity in public investment . Series: OECD Public Governance Reviews = [Estudos do OCDE sobre Gobernación Pública] . -1 PDF de 95 p.
ISSN 2219-0414 (en liña). ISBN 978-92-64-25176-2 (PDF)

 • Goberno aberto

España: da reforma da Administración á mellora continua (2014)

01 abril 2014

Informe do OCDE sobre gobernación pública en España. Serie: estudos de Gobernación pública do OCDE (2014). Tradución de Jorge Tuñon Navarro de OECD Public Governance Review of Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement (2014), responsabilidade da tradución, INAP. Ofrécese o texto en liña de 440 p. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264234192-é

 • NOTA: O OCDE realizou unha avaliación da axenda de reforma da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) fronte ás boas prácticas e experiencias en países do OCDE, identificando oportunidades de mellora e analizando en profundidade diferentes ámbitos da reforma tales como finanzas públicas, xestión de TIC, gobernación multinivel ou mellora regulatoria, prestando particular atención aos retos da implementación.

 • Ligazón a OCDE presentación do informe do 1 de abril de 2014 (Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

OECD e-Government Studies

Reaping the benefits of ICTs in Spain: strategic study on communication infrastructure and paperless administration (2013)

12 xuño 2013

 © OECD, 1 PDF de 122 páx. impresas. OECD e-Government Studies ISSN: 19901054 (en liña) https://doi.org/10.1787/19901054

 • Servizos electrónicos

Good Governance for Dixital Policies: how to get the most out of ICT: The case of Spain´s Plan Avanza (2010)

09 xullo 2010

Assessment and proposals for action. 1 ficheiro PDF de 66p. The case of Spain´s Plan Avanza (2010). OECD Information Society Reviews.

 • Servizos electrónicos

e-Government Studies de países membros do OCDE

 • Servizos electrónicos

Outros documentos relacionados coa administración dixital

Recommendation of the OECD Council on Dixital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity (2015)

17 setembro 2015

OECD Recommendation and Companion Document
Adoptada como Recomendación do Consello do OCDE na súa sesión do 17 de setembro de 2015. - 1 ficheiro PDF de 74 p.

 • Seguridade

Recommendation of the Council on Dixital Government Strategies (2014)

14 xullo 2014

Adoptada pola como Recomendacion do Consello do OCDE do 15 de Xullo de 2014. Desenvolvida polo Public Governance Committee (PGC). 1 ficheiro PDF de 12 p.

 • NOTA: O 15 de Xullo de 2014 o Consello do OCDE adoptou formalmente o documento de Recomendacións para o desenvolvemento de Estratexias Administración Dixital, co obxectivo de conseguir achegar ás Administracións aos seus cidadáns e empresas. O documento foi desenvolvido polo Grupo de Administración Electrónica do OCDE, dependente do Comité de Gobernación Pública. Nel sepáranse os conceptos de Administración Electrónica e Administración Dixital.
  O documento contén 12 pautas a ter en conta no desenvolvemento de Estratexias de Administración Dixital por parte dos países.

 • Servizos electrónicos

Estudos históricos relacionados con administración electrónica e gobernación

 • Servizos electrónicos

OECD Main Economic Indicators

OECD Main Economic Indicators = indicadores económicos do OCDE

É unha publicación estatística de periodicidade mensual que presenta un amplo número de indicadores económicos dos 34 países membros do OCDE ademais doutros como Brasil, China, India, Federación Rusa, etc.

 • Servizos electrónicos