accesskey_mod_content

Planes estratègics a la Ciutat Autònoma de Ceuta

Responsables i col·laboradors al govern de l'administració digital

Altres portals i documents relacionats amb l'administració digital

Ciutat Autònoma de Ceuta. Portal corporatiu

Aquest portal neix amb la intenció de millorar la comunicació entre les diferents destinacions, accelerar la resolució d'incidències i facilitar l'accés a les aplicacions de cada usuari. A més d'oferir recursos per a l'elaboració de documetos i una via de comunicació amb el T.S.I.
Al principi el portal expliqués de quatre apartats (directori, calendari, identitat, contacte), que en un futur s'ampliessin amb el modulo d'averias i l'accés únic.

  • Serveis electrònics

Portal Ceuta.es

Amb el portal de Ceuta.es es pretén crear un projecte viu en el qual s'integren tots el serveis i areas de la Ciutat en un únic portal.

El projecte neix de la necessitat d'actualitzar els portals de l'ajuntament i integrar-los tots, perquè tota la informació de la Ciutat segueixi un mateix criteri de disseny i unificació, podent accedir a tota la informació de la Ciutat en un mateix portal de forma clara, senzilla i accessible a tots.