accesskey_mod_content

Plans estratéxicos en administración electrónica

 Plans que tiveron unha difusión pública en portais de internet

  • Plans estratéxicos de ámbito nacional na Administración Xeral do Estado

  • Plans estratéxicos no ámbito das Comunidades Autónomas españolas

  • Plans estratéxicos no ámbito das Entidades locais

  • Plans estratéxicos no ámbito da Unión Europea

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas