accesskey_mod_content

L'Itinerari de la Dècada Digital per aconseguir la transformació digital d'Europa d'aquí a 2030

17 setembre 2021

logo Comissió Europea

La Comissió ha proposat un Itinerari cap a la Dècada Digital, delineant un pla concret per aconseguir la transformació digital de la nostra societat i economia d'aquí a 2030.

L'Itinerari cap a la Dècada Digital proposat plasmarà en termes concrets  les ambicions digitals de la UE per 2030(Obre en nova finestra) . Crearà un marc de governança basat en un mecanisme de cooperació anual amb els Estats membres per aconseguir els  objectius de la Dècada Digital(Obre en nova finestra)  de 2030 en tota la Unió, en el que concerneix a les capacitats i infraestructures digitals i la transformació digital de les empreses i dels serveis públics. També té per objecte identificar i executar projectes digitals a gran escala entre la Comissió i els Estats membres.

La pandèmia ha posat de manifest el paper crucial que juga la tecnologia digital en la construcció d'un avenir pròsper i sostenible. En concret, la crisi ha evidenciat la disparitat existent entre les empreses amb bona capacitat digital i les que encara no han adoptat solucions digitals, i ha posat encara més de relleu la bretxa entre les zones urbanes ben connectades i els territoris rurals i remots. La digitalització ofereix moltes oportunitats noves també per al mercat europeu: de fet, en 2020 van ser més de 500 000 els llocs vacants per a experts en ciberseguretat i dades que van quedar sense cobrir. D'acord amb els valors europeus, l'Itinerari cap a la Dècada Digital ha de reforçar el nostre lideratge digital i promoure polítiques sostenibles i centrades en l'ésser humà, capaços d'empoderar tant a les empreses com als ciutadans.

Itinerari cap a la Dècada Digital

Sobre la base de la Comunicació  Brúixola Digital 2030(Obre en nova finestra) , en la qual la Comissió delineava la seva visió per a una transformació digital reeixida de la societat i economia europees d'aquí a 2030, ara la Comissió introdueix un sòlid marc de governança per aconseguir els objectius digitals a través de l'Itinerari cap a la Dècada Digital.

En els últims anys, els avanços digitals en els Estats membres han estat molt desiguals. S'ha observat que aquells països que avançaven lentament fa cinc anys, segueixen tenint una progressió lenta també en l'actualitat. Amb aquest nou Itinerari cap a la Dècada Digital s'institueix una cooperació estructurada per col·laborar en l'abast dels objectius acordats, prenent al mateix temps en compte els diferents punts de partida dels Estats membres.

En concret, la Comissió proposa iniciar un mecanisme de cooperació anual amb els Estats membres, que inclourà:

  • un sistema de seguiment estructurat, transparent i compartit basat en el  Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI)(Obre en nova finestra)  per avaluar els avanços en l'assoliment dels objectius de 2030, incloent indicadors clau de rendiment (ICR);
  • un informe anual sobre «L'evolució de la Dècada Digital», en el qual la Comissió avaluarà l'avanç i oferirà recomanacions d'actuació;
  • fulls de ruta estratègics plurianuals per a la dècada digital de cada Estat membre, on s'esbossaran les polítiques i mesures planificades o aprovades per recolzar l'assoliment dels objectius de 2030 de cada país;
  • un marc estructurat anual per debatre i abordar els àmbits en els quals no s'ha observat un avanç suficient, mitjançant recomanacions i compromisos conjunts entre la Comissió i els Estats membres;
  • un mecanisme de suport a l'execució dels projectes plurinacionals.

Seguiment dels avanços i informe sobre «L'evolució de la Dècada Digital»

Per garantir que Europa avança ràpidament cap a la consecució dels objectius de la Dècada Digital, el marc de governança proposat preveu un sistema de seguiment dels avanços que es basa en el  Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI)(Obre en nova finestra) . En primer lloc, la Comissió determinarà l'evolució previsible a nivell europeu per a cadascun dels objectius al costat dels Estats membres, i aquests al seu torn proposaran fulls de ruta estratègics nacionals per al seu assoliment. Successivament, cada any la Comissió presentarà un informe sobre «La situació de la Dècada Digital» al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea amb la finalitat de:

  • presentar els resultats en l'àmbit digital, mesurats mitjançant una comparació amb l'evolució previsible;
  • formular recomanacions específiques als Estats membres per aconseguir els objectius de 2030, prenent en compte les circumstàncies nacionals.

La Comissió revisarà els objectius a tot tardar en 2026 per fer balanç del desenvolupament tecnològic, econòmic i social.

Projectes plurinacionals

Els projectes plurinacionals són projectes a gran escala que podrien contribuir a l'abast dels objectius per a la transformació digital d'Europa d'aquí a 2030, i que cap Estat membre podria desenvolupar per si solament. A través d'aquests projectes els Estats membres podran sumar esforços i posar en comú recursos per desenvolupar les capacitats digitals en aquells àmbits que són fonamentals per impulsar la sobirania digital i la recuperació d'Europa.

La Comissió ha recopilat una llista inicial de projectes plurinacionals en diferents àrees d'inversió: infraestructura de dades, processadors de baix consum, xarxes de comunicació 5G, informàtica d'alt rendiment, comunicació quàntica segura/segura, administració pública, tecnologia de cadena de blocs, centres d'innovació digital i inversió en competències digitals.

Múltiples objectius acceleraran el procés de digitalització i afavoriran una major resiliència i sobirania tecnològica, aportant al mercat més especialistes perquè treballin en l'àmbit digital, o incentivant a diferents sectors perquè desenvolupin tecnologies digitals a Europa.

L'informe anual sobre «L'evolució de la Dècada Digital» oferirà la informació necessària per donar compte de l'evolució i de les llacunes detectades en la transformació digital d'Europa, i posar al dia la llista de projectes plurinacionals.

Els projectes plurinacionals haurien de reunir les inversions dels recursos de finançament de la UE, incloent el  Mecanisme de Recuperació i Resiliència(Obre en nova finestra)  i els recursos dels Estats membres. Altres entitats públiques i privades podran invertir en els projectes quan sigui pertinent.

La Comissió, que actuarà com a impulsora dels projectes plurinacionals, ajudarà als Estats membres a identificar el seu interès per aquests projectes, oferirà orientacions sobre els mecanismes d'execució i assistència per garantir una àmplia participació i la consecució dels resultats.

El programa proporciona una nova estructura jurídica, el Consorci d'Infraestructures Digitals Europees (EDIC), que permet la ràpida i flexible creació i execució dels projectes plurinacionals.

Context

La  Brúixola Digital 2030(Obre en nova finestra)  de març de 2021, que serveix com a punt de partida de la proposta d'avui, esbossava la via europea per a l'economia i la societat digitalitzades, i proposava una sèrie d'objectius digitals concrets per als quatre punts cardinals: capacitats, infraestructures, empreses i serveis públics.

L'Itinerari cap a la Dècada Digital proposat es recolza en els resultats de diverses consultes en les quals els ciutadans, les empreses, les administracions públiques, els Estats membres, la indústria i diferents organitzacions han compartit el seu punt de vista sobre quins són els elements que consideren necessaris perquè la transformació digital a Europa sigui un èxit. A més, la seva execució, així com la concepció d'iniciatives de seguiment, es veurà acompanyada de debats en un  fòrum en línia(Obre en nova finestra)  dedicat a la Brúixola Digital.

En paral·lel, la Comissió està finalitzant una proposta comuna de «Declaració de principis digitals» del Parlament Europeu, el Consell i la Comissió per garantir que l'esfera digital reflecteix els dret i valors europeus. D'aquesta manera, tots els ciutadans podran beneficiar-se de les oportunitats digitals, com per exemple l'accés universal a internet, algorismes que respecten a les persones i un entorn en línia segur i fiable. L'informe anual sobre «L'evolució de la Dècada Digital» recollirà una avaluació de l'aplicació dels principis digitals.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i serveis comuns