accesskey_mod_content

L'Observatori d'Accessibilitat Web obri el termini per a rebre comentaris sobre l'esborrany de la Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils

16 setembre 2021

Logo OAW

Esta metodologia, lligada al monitoratge que els Estats membres han de realitzar referent al compliment de la Directiva 2016/2102,  s'obri a consulta per a comptar amb la participació de tots els actors involucrats en l'accessibilitat: administracions públiques, sector empresarial, associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que vullga participar.

Segons s'arreplega en Directiva (UE) 2016/2102(Obri en nova finestra)  (traslladada a l'ordenament espanyol mitjançant el Reial decret 1112/2018(Obri en nova finestra) ) els Estats membres han de comprovar periòdicament la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat establits en la norma harmonitzada aplicable actualment ( EN 301549v2.1.2:2018(Obri en nova finestra)  materialitzada en la seua versió espanyola com a UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) ).

Segons especifica el RD 1112/2018, l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública), a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web.

La Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra)  (derivada de la Directiva) oferix instruccions específiques referent a la metodologia de seguiment que hauran de complir els Estats membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional, establint dos mètodes de seguiment: seguiment simplificat (que afecta a llocs web) i seguiment en profunditat (que afecta tant a llocs web com a aplicacions per a dispositius mòbils). Per a donar resposta al de seguiment simplificat de llocs web l'Observatori d'Accessibilitat Web va desenvolupar durant l'any passat la Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) . Per a donar resposta al seguiment en profunditat de llocs web l'Observatori d'Accessibilitat Web va desenvolupar al començament d'enguany la Metodologia per al seguiment en profunditat per a llocs web UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) .

En este context, per a definir a nivell nacional com es va a portar cap el seguiment en profunditat de les aplicacions per a dispositius mòbils, l'Observatori d'Accessibilitat Web fa públic el document Esborrador Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils UNE-EN 301549:2019(Obri en nova finestra) . Per a la definició de la versió definitiva es vol comptar amb la participació de tots els actors involucrats sobre este tema:

  • Les administracions públiques: a través de la Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital, el Grup de Treball de "Accessibilitat Digital en les AAPP" del Comité de direcció TIC, el Grup de Treball "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica i qualsevol entitat obligada pel Reial decret que vullga enviar directament els seus comentaris.
  • Associacions de persones amb discapacitat, a través del Consell Nacional de la Discapacitat.
  • Sector empresarial involucrat en l'accessibilitat digital.
  • Qualsevol altre actor a títol particular que desitge participar.
     

Animem al fet que totes les persones interessades envien els seus comentaris a través dels llits oficials que se'ls hagen pogut comunicar o/i a través del fòrum de debat Metodologia Profunditat APP habilitat sobre este tema. El termini de recepció de comentaris estarà obert fins al 28 de setembre de 2021.

Descarregar Esborrador Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils UNE-EN 301549:2019 .

  • Accessibilitat