accesskey_mod_content

Como protexer e controlar o acceso a documentos corporativos con CARLA, a nova solución do CCN-CERT

25 febreiro 2021

CARLA é unha solución de protección centrada no datos, que permite que a información corporativa viaxe protexida e baixa control en todo momento.

No día a día, danse diferentes escenarios onde resulta fundamental limitar e coñecer os accesos á información corporativa e dispor de mecanismos que permitan non perder o control da documentación compartida. Por este motivo, o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), adscrito ao Centro Nacional de Intelixencia, desenvolveu CARLA(Abre en nova xanela) , unha nova solución que nace co obxectivo de que as organizacións teñan a súa información e documentos sempre protexidos e baixo control en calquera localización.

A protección que ofrece CARLA é dinámica e pode modificarse en tempo real, polo que o usuario poderá impedir o acceso a un documento, aínda que este xa fose compartido e atópese nunha rede ou equipo fose do control da entidade. Así mesmo, a solución ofrece unha completa auditoría de acceso á información, ofrecendo visibilidade sobre quen accedeu a un documento e con que permisos, e monitorando intentos de acceso bloqueados.

Desta forma, e dadas as diferentes funcionalidades de CARLA, pódese establecer unha colaboración segura. Entre as características da solución, destacan as seguintes:

  • Evita fugas de datos derivadas de accións inapropiadas por parte de empregados, xa sexa de forma accidental como intencionada.
  • Facilita a colaboración segura, facendo que a información se comparta con terceiros protexida e baixo o control, podendo revogar accesos en tempo real.
  • Axuda ao cumprimento de regulacións como a de protección de datos (EU-RGDP), xa que a información permanece cifrada e os accesos auditados, independentemente de onde estean os documentos.
  • Protexe fronte a brechas de seguridade na rede que supoñan unha posible exfiltración de datos. Aínda que os ficheiros extráianse, estes estarán cifrados e baixo control.
  • Facilita un traballo remoto seguro a través dun enfoque de seguridade centrada nos datos, o dono dos documentos ten a capacidade de ter rastrexabilidade sobre os accesos e controlar os seus datos.
  • Incrementa a seguridade na nube aplicando cifrado aos datos pódese garantir que estes están seguros tanto se se almacenan nunha nube privada ou pública coma se o usuario descargounos no seu equipo.

En canto ao seu funcionamento, a solución pódese ofrecer como un servizo xestionado na nube, de forma que se minimice a instalación de compoñentes de servidor e a xestión requirida. Ademais, dispón de dúas modalidades: CARLA, pensada para un servizo limitado a un subconjunto de usuarios da organización; e CARLA-GLOBAL, deseñada para o seu despregamento en toda a organización e con todos os módulos opcionais.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade