accesskey_mod_content

Publicación de modelos de Informes para a monitorización e reporte da accesibilidade

09 setembro 2020

Logo Observatorio de Accesibilidade Web

As Unidades Responsables de Accesibilidade deberán ter dispoñibles para o 1 de outubro de 2020 o Informe sobre a atención de queixas e reclamacións, o Informe de seguimento sobre o cumprimento dos requisitos de accesibilidade e o Informe de seguimento sobre a promoción, concienciación e formación.

O Real Decreto 1112/2018(Abre en nova xanela) sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público, no artigo 18. Seguimento e presentación de informes, establece que o órgano encargado de realizar o seguimento e presentación de informes ante a Comisión Europea é o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital – MAETD (competencias transferidas do Ministerio de Política Territorial e Función Pública). Este órgano presentará á Comisión Europea, como moi tarde o 23 de decembro de 2021 e posteriormente cada tres anos, un informe sobre o resultado do seguimento, que deberá incluír, entre outra información, datos das medicións, información sobre o uso do procedemento de reclamación así como información sobre actividades de formación e concienciación.

Doutra banda, o artigo 19. Coordinación para o seguimento e presentación de informes, establece que para facilitar as tarefas do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital colaborarán con el, entre outros, todas as Unidades responsables de accesibilidade. Para iso cada Unidade responsable de accesibilidade preparará tres informes anuais sobre o seu ámbito de actuación concreto que terá dispoñibles antes do 1 de outubro de cada ano a partir do ano 2020:

  • Informe sobre a atención de queixas e reclamacións. Este informe incluirá as medidas postas en práctica para atender as cuestións expostas no artigo 16.3.a) xunto a un estudo das comunicacións, consultas, suxestións, solicitudes de información accesible e queixas formuladas a través do mesmo. Tamén incluirá un estudo das reclamacións atendidas e revisións realizadas segundo o artigo 16.3.b) e c).
  • Informe de seguimento sobre o cumprimento dos requisitos de accesibilidade. Este informe incluirá as medidas postas en marcha para coordinar as revisións periódicas de accesibilidade establecidas no artigo 17 e os resultados derivados delas. Así mesmo, incluiranse todos os Informes de revisión da accesibilidade derivados das este revisións.
  • Informe de seguimento sobre a promoción, concienciación e formación. Este informe incluirá as medidas postas en marcha para coordinar e fomentar as actividades de promoción, concienciación e formación establecidas no artigo 8 e os resultados derivados destas.

A partir desa data, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, porase en contacto coas Unidades responsables de accesibilidade indicando a forma de facer chegar estes informes.

O Informe sobre a atención de queixas e reclamacións, Informe de seguimento sobre o cumprimento dos requisitos de accesibilidade e Informe de seguimento sobre a promoción, concienciación e formación, dado que é o primeiro informe, deberá incluír información desde a entrada en vigor do Real Decreto, é dicir desde o 20 de setembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2020. Os informes do ano 2021 en diante incluirán información dun ano, é dicir desde o 1 de outubro do ano anterior ata o 30 de setembro do ano en curso.

En relación cos Informes de revisión de accesibilidade, dado que é o primeiro ano, deberanse enviar todos os informes xerados desde a entrada en vigor, é dicir desde o 20 de setembro de 2018 ata o 30 de setembro de 2020, que en realidade implica todos os informes posto que todos eles deben realizarse antes do 20 de setembro do 2020. A partir do ano 2021 en diante, deberanse enviar os informes xerados ou actualizados no último ano, é dicir desde o 1 de outubro do ano anterior ata o 30 de setembro do ano en curso.

Neste contexto, e para facilitar a xeración e transferencia da información ao MAETD e a súa futura agregación para informar á Comisión Europea o Observatorio de accesibilidade web publica os diferentes modelos que se poderán utilizar para comunicar esta información. En relación co Informe de revisión de accesibilidade, máis adiante publicarase un modelo específico para as aplicacións para dispositivos móbiles.

 

  • Accesibilidade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE