accesskey_mod_content

Crue-TIC premia a la SGAD pel seu paper en la transformació digital de l'Administració

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 octubre 2020

Crue-TIC va lliurar dijous passat, 22 d'octubre, en el marc dels seus 41 Jornades, el Premi Crue-TIC a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri Assumptes Econòmics i Transformació Digital, en la categoria de «Trajectòria institucional»

La Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) té subscrit amb Crue un Conveni de Prestació Mútua de Serveis Bàsics d'Administració Electrònica que dona accés a totes les universitats als mitjans i serveis comuns digitals. L'acord ha permès a les institucions universitàries alinear els seus plans estratègics quant a la transformació digital amb les línies mestres traçades des de la SGAD. Para Crue-TIC aquesta aliança ha generat molt valor afegit a la comunitat universitària.

El premi, atorgat en la categoria de «Trajectòria institucional», per "el seu paper en la transformació digital de l'Administració Pública i la seva col·laboració amb Crue Universitats Espanyoles". El secretari general de la SGAD, Juan Jesús Torres Carbonell, va recollir aquest guardó. 

La SGAD, és l'òrgan encarregat d'impulsar el procés de racionalització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. Així mateix, li corresponen les competències sobre els Esquemes Nacionals de Seguretat i Interoperabilitat; la racionalització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics; l'adreça del Centre d'Operacions de Ciberseguretat, i la definició dels mitjans i serveis comuns digitals, inclosos els declarats compartits i, si escau, la seva provisió, explotació i gestió per al conjunt de les administracions públiques.

D'altra banda, i en coordinació amb els altres departaments ministerials, li correspon l'exercici de quantes accions es derivi dels plans d'acció per a la implantació de les Estratègies nacionals i internacionals en l'àmbit de la transformació digital.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa