accesskey_mod_content

Entorn de Superfície d'Exposició (EIXE), nou entorn del CCN

20 maig 2020

Esta xarxa neuronal proporciona una capa d'accés a la resta de continguts i recursos del CCN, com a solucions, desenvolupaments, guies, etc. El seu principal objectiu és millorar les capacitats de vigilància i reduir la superfície d'exposició dels sistemes enfront de les amenaces del ciberespai, en temps real.

El Centre Criptològic Nacional(Obri en nova finestra) (CCN) ha creat  Entorn de Superfície d'Exposició “S”(Obri en nova finestra) (EIXE), un nou entorn dissenyat per a millorar les capacitats de vigilància i reduir la superfície d'exposició dels sistemes enfront de les amenaces del ciberespai, en temps real.

EIXE, que està en constant procés d'adaptació al mitjà i millora contínua, constituïx la integració de solucions destinades a l'anàlisi de l'estat de la seguretat de les entitats i la seua previsible evolució, a través de la Verificació, l'Auditoria i la Gestió de la Implementació de la Seguretat. D'esta forma, és possible reduir els nivells d'exposició als quals es troben sotmesos els sistemes d'informació, predir el potencial atac i anticipar-se a la materialització de les amenaces.

Esta xarxa neuronal proporciona una capa d'accés a tots els recursos, solucions, desenvolupaments, guies, notícies, cursos de formació, cultura de ciberseguretat, etc. dedicats a donar respostes eficaces, que permeten protegir de forma eficient els sistemes, enfront de l'increment constant en nombre, sofisticació i complexitat dels ciberatacs.

En concret, EIXE planteja els següents objectius:

  • Determinar i controlar la Superfície d'Exposició dels sistemes de l'organització fent ús d'Anàlisi de Riscos i l'Estudi dels Sistemes.
  • Establir procediments de Millora Contínua mitjançant la Verificació i Auditoria constant de la Implementació de Seguretat.
  • Facilitar i agilitzar el procés de compliment de sistemes a través de l'Estudi Simplificat de la Seguretat.
  • Realitzar la gestió de la seguretat dels sistemes en temps real.
  • Reduir el Temps de Resposta aplicant vigilància contínua amb l'ús del Quadres de Comandaments.
  • Educar a l'usuari de la tecnologia en procediments i Bones Pràctiques mitjançant els Planes de capacitació, informació d'actualitat, guies tècniques de seguretat, etc. per a crear una cultura de ciberseguretat.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat