accesskey_mod_content

Comunicat de l'AEPD sobre apps i webs d'autoavaluació del Coronavirus

27 març 2020

En l'actual situació d'emergència sanitària derivada de l'extensió del virus COVID-19 s'estan desenvolupant iniciatives que impliquen un elevat volum de tractaments de dades personals i, especialment, de dades sensibles com els de salut.

Esta situació d'emergència no pot suposar una suspensió del dret fonamental a la protecció de dades personals. Però, al mateix temps, la normativa de protecció de dades no pot utilitzar-se per a obstaculitzar o limitar l'efectivitat de les mesures que adopten les autoritats competents, especialment les sanitàries, en la lluita contra l'epidèmia, ja que en ella es preveuen solucions que permeten compatibilitzar l'ús lícit de les dades personals amb les mesures necessàries per a garantir eficaçment el ben comú. Per a açò, l'Agència està col·laborant amb les autoritats competents facilitant-los criteris que permeten compatibilitzar-los.

L'Agència Agència Espanyola de Protcción de Dades(Obri en nova finestra)  (AEPD) ha constatat que s'estan llançant iniciatives, tant des de l'àmbit públic com des del privat, que sol·liciten que els ciutadans els faciliten informació personal, fonamentalment relacionada amb la salut, a l'empara de la situació d'emergència que viu el nostre país. Estes iniciatives tenen un espectre ampli, des de l'àmbit local al global, i utilitzen apps o pàgines web.

Davant esta situació, l'AEPD recorda els criteris que han d'aplicar-se perquè el tractament de les dades personals siga lícit.

Els fonaments que legitimen/fan possible aquests tractaments són la necessitat d'atendre les missions realitzades en interés públic, així com la de garantir els interessos vitals dels propis afectats o de terceres persones.

Les finalitats per a les quals poden tractar-se les dades són, únicament, les relacionades amb el control de l'epidèmia, entre elles, les d'oferir informació sobre l'ús de les aplicacions d'autoavaluació realitzades per les administracions públiques o l'obtenció d'estadístiques amb dades de geolocalització agregats per a oferir mapes que informen sobre àrees de major o menor risc.

Les dades que poden obtindre's i utilitzar-se han de ser els que les autoritats públiques competents consideren proporcionats/necessaris per a complir amb aquestes finalitats.

Estes dades només podran ser facilitats per els qui siguen majors de 16 anys. En el cas de tractar dades de menors de 16 anys, es requeriria de l'autorització de sus padres o representants legals.

Únicament podran tractar aquestes dades les autoritats públiques competents per a actuar conforme a la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, que podran cedir-se dades entre elles, i als professionals sanitaris que tracten als pacients o que intervenguen en el control de l'epidèmia.

Les entitats privades que col·laboren amb aquestes autoritats només podran utilitzar les dades conforme a les instruccions d'estes i, en cap cas, per a finalitats diferents dels autoritzats.

Si els ciutadans utilitzen aplicacions o webs de les quals no són titulars les autoritats públiques, sinó que són oferits per entitats o persones privades, no existirà la legitimitat que s'ha indicat anteriorment per al tractament de les dades. En este sentit, és important recomanar als ciutadans que siguen especialment acurats a l'hora d'informar-se de qui, per a quina i amb quines garanties van a tractar-se les seues dades personals.

Quant a la previsió que tots aquells ciutadans que hagen donat positiu en la prova del COVID-19 puguen ser geolocalizados a través del telèfon mòbil que hagen facilitat prèviament, de manera que es puga dur a terme un seguiment de la seua quarantena, cal partir de nou de les àmplies competències que en situacions excepcionals, com sens dubte ho és la present epidèmia, tenen les autoritats sanitàries, tenint en compte, a més, que una de les mesures excepcionals per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 és la de limitar la llibertat de circulació de les persones.

De nou, ens trobem davant una obligació imposada per les autoritats sanitàries amb la finalitat d'evitar la propagació del virus, i que requerix un especial control de les persones que han donat positiu i que han sigut obligades a romandre en el seu domicili en quarantena, així com també permet conéixer les zones amb major nombre d'afectats a fi d'adoptar les mesures oportunes.

No obstant açò, l'única dada que a l'efecte de la geolocalització hauria de facilitar-se als operadors de telecomunicacions, si escau, seria el corresponent al número de telèfon mòbil que s'ha de geolocalizar, llevat que el Ministeri de Sanitat considerara que fóra imprescindible facilitar alguna altra dada a l'efecte del seguiment de la malaltia.

En tot cas, els qui pretenguen obtindre i tractar les dades dels ciutadans hauran d'informar-los de forma clara, accessible i fàcilment comprensible de tots els aspectes que s'han descrit.

Així mateix, l'AEPD té allotjada en el seu web dos documents d'interés per a ciutadans i empreses:

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General