accesskey_mod_content

Dispoñible a Guía para a contratación de auditorías de certificación do ENS

22 xuño 2020

Esta Guía está destinada a aquelas entidades do ámbito de aplicación do Real Decreto 3/2010, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e, moi especialmente, ás entidades públicas máis pequenas ou con menos recursos.

Xa se pode consultar un novo documento elaborado por o  Centro Criptolóxico Nacional(Abre en nova xanela) (CCN), dispoñible na sección do seu portal dedicada ao Consello de Certificación do Esquema Nacional de Seguridade ( CoCENS(Abre en nova xanela) ). Trátase de Guíaa  Guía CCN-STIC IC-02/20 ‘Guía para a contratación de auditorías de certificación do ENS’(Abre en nova xanela) .

Ao longo deste documento desenvólvense unhas recomendacións básicas para axudar ás entidades do ámbito de aplicación do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro(Abre en nova xanela) , polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica (ENS), e, moi especialmente, ás entidades públicas máis pequenas ou con menos recursos, a acometer as actividades necesarias para a contratación das Auditorías de Certificación do ENS.

Nesta guía explícase o procedemento de contratación, incluíndo as actividades previas, redacción de pregos e avaliación de protestas/ofertas. Así mesmo, detállanse os tipos de contratación dos servizos de Auditoría de Conformidade: por adxudicación directa, por procedementos ordinarios, por procedemento restrinxido ou por procedemento negociado.

O documento tamén contén información de interese achega do prego de informacións administrativas e prescricións técnicas, mostrando dous exemplos de tales informacións, para un procedemento ordinario aberto simplificado. Por último, móstranse as incompatibilidades entre consultoría e auditoría, un exemplo da información que adoita solicitarse cando se trata de procedementos por adxudicación directa e o Anexo: Procedementos de Contratación Lei 9/2017.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE