accesskey_mod_content

Disponible la Guia per a la contractació d'auditories de certificació de l'ENS

22 juny 2020

Esta Guia està destinada a aquelles entitats de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 3/2010, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i, molt especialment, a les entitats públiques més xicotetes o amb menys recursos.

Ja es pot consultar un nou document elaborat per el  Centre Criptològic Nacional(Obri en nova finestra) (CCN), disponible en la secció del seu portal dedicada al Consell de Certificació de l'Esquema Nacional de Seguretat ( CoCENS(Obri en nova finestra) ). Es tracta de la  Guia CCN-STIC IC-02/20 ‘Guia per a la contractació d'auditories de certificació de l'ENS’(Obri en nova finestra) .

Al llarg d'este document es desenvolupen unes recomanacions bàsiques per a ajudar a les entitats de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener(Obri en nova finestra) , pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (ENS), i, molt especialment, a les entitats públiques més xicotetes o amb menys recursos, a escometre les activitats necessàries per a la contractació de les Auditories de Certificació de l'ENS.

En esta guia s'explica el procediment de contractació, incloent les activitats prèvies, redacció de plecs i avaluació de protestes/oferixes. Així mateix, es detallen els tipus de contractació dels servicis d'Auditoria de Conformitat: per adjudicació directa, per procediments ordinaris, per procediment restringit o per procediment negociat.

El document també conté informació d'interés sobre el plec d'informacions administratives i prescripcions tècniques, mostrant dos exemples de tals informacions, per a un procediment ordinari obert simplificat. Finalment, es mostren les incompatibilitats entre consultoria i auditoria, un exemple de la informació que sol sol·licitar-se quan es tracta de procediments per adjudicació directa i el Annex: Procediments de Contractació Llei 9/2017.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Seguretat
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE