accesskey_mod_content

La Comissió Europea presenta l'estratègia digital europea Shaping Europe's digital future

20 febrer 2020

La Estratègia Europea de Dades i les opcions estratègiques destinades a garantir un desenvolupament de la intel·ligència artificial centrat en l'ésser humà que s'han presentat hui, constituïxen els primers passos darrere d'eixos objectius.

La Comissió Europea(Obri en nova finestra) ha presentat hui les seues  idees i mesures(Obri en nova finestra)  per a una transformació digital que redunde en benefici de tots i reflectisca el millor d'Europa: obertura, justícia, diversitat, democràcia i amb confiança en si mateixa. L'estratègia presenta una societat europea impulsada per solucions digitals que situen en el lloc preferent a les persones, obri noves oportunitats per a les empreses i dona impuls al desenvolupament d'una tecnologia fiable que fomente una societat oberta i democràtica i una economia dinàmica i sostenible. La digitalització és un factor clau en la lluita contra el canvi climàtic i en la consecució de la transició ecològica. L'estratègia estratègia europea de dades(Obri en nova finestra) i el llibre blanc sobre la intel·ligència artificial(Obri en nova finestra) constituïxen els primers passos cap a estos objectius.

Europa com a líder digital de confiança

Les tecnologies digitals, si s'usen amb coneixement de causa, beneficiaran als ciutadans i a les empreses de moltes maneres. Durant els cinc pròxims anys, la Comissió se centrarà en tres objectius fonamentals en l'àmbit digital:

  • una tecnologia que redunde en benefici de les persones;
  • una economia justa i competitiva; i
  • una societat oberta, democràtica i sostenible.

Europa es recolzarà en la seua llarga història de tecnologia, investigació, innovació i enginy, i en la solidesa de la seua protecció dels drets i els valors fonamentals. Unes noves polítiques i marcs permetran que Europa implante tecnologies digitals capdavanteres i reforce les seues capacitats de ciberseguretat. Europa continuarà preservant la seua societat oberta, democràtica i sostenible, i les ferramentes digitals poden sustentar eixos principis. Desenvoluparà i prosseguirà el seu propi camí per a convertir-se en una economia i una societat digitals competitives a escala mundial, basada en valors i inclusives, al mateix temps que continua constituint un mercat obert, però basat en normes, i col·laborant estretament amb els seus socis internacionals.

Europa com a líder d'una intel·ligència artificial fiable

Europa posseïx tot el necessari per a convertir-se en un líder mundial en sistemes d'intel·ligència intel·ligència artificial (IA)(Obri en nova finestra) que puguen usar-se i aplicar-se de forma segura. Comptem amb excel·lents centres d'investigació, sistemes digitals assegurances i una posició sòlida en robòtica, així com uns sectors manufacturers i de servicis competitius, que abasten des de l'automoció a l'energia, passant per l'assistència sanitària o l'agricultura.

En el seu  Llibre Blanco(Obri en nova finestra) presentat hui, la Comissió proposa un marc per a una intel·ligència artificial fiable, basat en la excel·lència i la confiança. En associació amb els sectors públic i privat, l'objectiu és mobilitzar recursos al llarg de tota la cadena de valor i crear els incentius apropiats per a accelerar la implantació de la IA, també entre les xicotetes i mitges empreses. Per a açò serà també necessari col·laborar amb els Estats membres i la comunitat investigadora, amb la finalitat d'atraure i retindre el talent. En vista de que els sistemes de IA poden ser complexos i comportar uns riscos importants en determinats contextos, és essencial crear confiança. Són necessàries normes clares, que aborden els sistemes de IA amb un elevat nivell de risc sense suposar una excessiva càrrega per als quals comporten uns riscos menors. Les estrictes normes de la UE en matèria de protecció dels consumidors, que aborden les pràctiques comercials deslleials i protegixen les dades personals i la privacitat, seguixen sent aplicables.

Per als casos de risc elevat, com els quals afecten als àmbits de la salut, les activitats policials o el transport, els sistemes de IA han de ser transparents i trazables i garantir una verificació humana. Les autoritats han de poder provar i certificar les dades utilitzades pels algoritmes, com actualment fan amb els cosmètics, els turismes o els joguets. És necessari comptar amb dades no esbiaixades perquè els sistemes amb un elevat nivell de risc es desenvolupen de manera que el seu funcionament siga l'adequat i es garantisca el respecte dels drets fonamentals, en particular la no discriminació. Encara que, actualment, l'ús del reconeixement facial per a la identificació biomètrica remota està subjecte a una prohibició general i solament és possible en casos excepcionals, degudament justificats i proporcionats, supeditant-ho a salvaguardias i al compliment de la legislació de la UE o nacional, la Comissió pretén iniciar un ampli debat sobre les circumstàncies que, si escau, podrien justificar eixes excepcions.

Per a les aplicacions de IA de menor risc, la Comissió preveu un sistema d'etiquetatge voluntari en cas que apliquen normes més estrictes. Totes les aplicacions de IA són benvingudes en el mercat europeu sempre que complisquen amb les normes de la UE.

Europa com a líder de l'economia de les dades

La quantitat de dades que generen les empreses i els organismes públics creix constantment. La següent ona de dades industrials transformarà profundament la manera en què produïm, consumim i vivim. No obstant açò, la major part del seu potencial seguix estant desaprofitat. Europa compta amb tot el necessari per a convertir-se en líder en esta nova economia de les dades: la base industrial més potent del món, amb unes pimes que són una part vital del teixit industrial; les tecnologies; les capacitats; i ara també una visió clara.

L'objectiu de la  estratègia europea de dades(Obri en nova finestra)  és assegurar que la UE es convertix en un model de societat empoderada per les dades i en un líder d'eixa societat. Amb eixa fi, busca crear un autèntic espai europeu de dades, un mercat únic de dades, per a desbloquejar les dades no utilitzades, permetent que fluïsquen lliurement per tota la Unió Europea i entre sectors, en benefici de les empreses, els investigadors i les administracions públiques. Els ciutadans, les empreses i les organitzacions han d'estar habilitats per a prendre millors decisions amb base en el coneixement que aporten les dades no personals. Les dades han d'estar disponibles per a tots, ja es tracte d'entitats públiques o privades, d'empreses emergents o de grans empreses.

Per a aconseguir-ho, la Comissió proposarà, en primer lloc, la creació del marc regulador correcte en matèria de gestió de les dades, de l'accés a ells i de la seua reutilització entre empreses, entre administracions i entre empreses i administracions. Açò implica crear incentius per a l'intercanvi de dades i adoptar normes pràctiques, justes i clares per a l'accés a les dades i l'ús dels mateixos, que complisquen amb els valors i els drets europeus com la protecció de les dades personals, la protecció dels consumidors i la legislació en matèria de competència. També suposa augmentar la disponibilitat de les dades del sector públic obrint conjunts de dades d'alt valor en tota la UE i permetent la seua reutilització per a la innovació basada en ells.

En segon lloc, la Comissió pretén recolzar el desenvolupament dels sistemes tecnològics i la següent generació d'infraestructures, la qual cosa permetrà a la UE i a tots els actors aprofitar les oportunitats que brinda l'economia de les dades. Contribuirà a les inversions en projectes europeus de gran impacte sobre espais de dades europees i infraestructures en el núvol fiables i eficients des del punt de vista energètic.

Finalment, posarà en marxa mesures sectorials específiques, per a construir espais europeus de dades, per exemple en relació amb la fabricació industrial, el pacte verd, la mobilitat o la salut.

La Comissió també treballarà per a seguir tancant la bretxa de capacitats digitals entre els europeus, i estudiarà la forma que els ciutadans tinguen un major control sobre qui pot accedir a les dades generades per màquines.

Pròxims passos

Segons s'establix en l'estratègia anunciada hui, al llarg d'enguany la Comissió presentarà una norma de servicis digitals i un pla d'acció europeu per a la democràcia, proposarà una revisió del Reglament eIDAS(Obri en nova finestra) i reforçarà la ciberseguretat mitjançant la creació d'una unitat informàtica conjunta. Europa també continuarà construint aliances amb socis internacionals, aprofitant el seu poder regulatori, la seua construcció de capacitats, la seua diplomàcia i la seua economia per a promoure el model europeu de digitalització.

El Llibre Blanco sobre la Intel·ligència Artificial s'ha obert a la  consulta pública(Obri en nova finestra)  fins al 19 de maig de 2020. La Comissió també està recaptant  observacions sobre la seua estratègia de dades(Obri en nova finestra) . Tenint en compte les observacions rebudes, la Comissió prendrà noves mesures de suport al desenvolupament d'una IA fiable i de l'economia de les dades.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

Més informació:

Fulles informatives:

  • Infraestructures i servicis comuns
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General