accesskey_mod_content

Aprobado o Decreto de Administración Electrónica, Simplificación de Procedementos e Racionalización Organizativa da Xunta de Andalucía

08 xaneiro 2020

O Consello de Goberno aprobou o pasado 31 de decembro o Decreto 622/2019, de Administración Electrónica, Simplificación de Procedementos e Racionalización Organizativa de a Xunta de Andalucía.

Ademais de desenvolver na Administración andaluza os aspectos básicos establecidos polas leis de procedemento administrativo (algúns de cuxos aspectos máis relevantes non entrarán en vigor ata o 2 de outubro de 2020) e de réxime xurídico do sector público, o decreto facilita aos cidadáns o acceso á administración electrónica de maneira sinxela e garantindo os seus dereitos. Isto supón a posta en marcha de instrumentos como as sedes electrónicas, o Cartafol Cidadán ou o punto de acceso xeral.

O decreto conta con 48 artigos e estrutúrase en oito disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, catro disposicións finais e unha derogatoria, así como catro anexos. O contido distribúese en tres eixos: o réxime da administración electrónica propio da Administración da Xunta de Andalucía, as medidas de simplificación administrativa e medidas organizativas.

Este decreto regula o réxime de notificacións e as cautelas para que todos os obrigados a relacionarse electronicamente coa Administración sexan conscientes das notificacións que poden recibir por esta vía e acceder ao seu contido.

Tamén detalla aspectos como os puntos de acceso electrónico, os medios de identificación e firma electrónicas, o rexistro electrónico, os medios electrónicos no procedemento e a xestión documental, e o Cartafol Cidadán.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

O Decreto 622/2019 (BOJA)(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos