accesskey_mod_content

Publicat el model europeu de declaració d'accessibilitat en les llengües cooficials

06 abril 2020

Logo Observatori d'Accesbilidad

En col·laboració amb els diferents governs regionals s'oferixen estos models que permeten publicar les declaracions d'accessibilitat del Reial decret 1112/2018 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic en els idiomes en els quals es trobe el contingut dels llocs web.

La declaració d'accessibilitat és l'apartat d'un lloc web on s'indica el nivell d'accessibilitat del mateix i informació addicional sobre este tema.

Les entitats responsables de les webs i aplicacions per a mòbils hauran de proporcionar una declaració d'accessibilitat detallada, exhaustiva i clara sobre la conformitat dels seus respectius llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils amb el que es disposa en el  Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra)  que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) .

Aquesta declaració d'accessibilitat haurà de publicar-se, en el cas dels llocs web, en el lloc web corresponent estant disponible el seu accés des de totes les pàgines del lloc web amb un enllaç denominat “Accessibilitat” o el seu equivalent en l'idioma en el qual es trobe disponible la pàgina. Esta declaració s'haurà de realitzar conforme al model europeu fixat a través de la  Decisió 2018/1523(Obri en nova finestra)  respectant tots els condicionants en ell establits.

La Comissió Europea va publicar el model de declaració d'accessibilitat en tots els idiomes oficials de la Unió Europea, inclòs l'espanyol, perquè pogueren usar-los tots els Estats Membres. No obstant açò, en el cas espanyol es mancava dels corresponents models en les diferents llengües cooficials.

Des dels diferents governs regionals, en els territoris dels quals és oficial el corresponent idioma, s'han preparat els models de declaració d'accessibilitat en els idiomes cooficials: català, basc, gallec, valencià i occità-aranés. Aquests models podran utilitzar-se para tots els llocs web que tinguen versions idiomàtiques en els corresponents idiomes en tots els llocs web de les administracions públiques estatals, regionals i locals.

Dins de la secció Modele de Declaració d'accessibilitat del portal d'administració electrònica - PAe,  podran descarregar el model europeu de declaració d'accessibilitat en les diferents llengües oficials. A més, s'han facilitat enllaços directes a altres idiomes que puguen ser de major interés: anglés, francés i portugués.

NOTA: Les declaracions d'accessibilitat per a aplicacions mòbils seran aplicable a partir de juny de 2021.

  • Accessibilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General