accesskey_mod_content

3,6 millóns de trámites telemáticos no rexistro da Xunta de Andalucía en 2018

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 setembro 2018

A administración electrónica incrementa un 30% a súa actividade con máis xestións a través de internet

O número de presentacións telemáticas rexistradas ante a Xunta de Andalucía este ano supera os 3,6 millóns, o que supón un incremento do 30% respecto ao mesmo período de 2017, un dato que crece cada ano co aumento progresivo de procedementos e trámites que a administración autonómica pon a disposición da cidadanía a través de Internet. Durante 2017, realizáronse máis de 4,5 millóns de presentacións telemáticas, un 15% máis que o ano anterior.

Andalucía foi pioneira en materia de administración electrónica desde a creación do rexistro telemático único no ano 2003 nunha aposta pola modernización, a simplificación e a transparencia, achegando o servizo público á cidadanía. Na actualidade, os andaluces teñen a posibilidade de comezar telematicamente a práctica totalidade dos procedementos e servizos da Xunta, o que evita desprazamentos aos rexistros das dependencias administrativas e permite aforros nos tempos tramitación.

Concretamente, máis de 1.500 procedementos e servizos pódense iniciar en liña a través do rexistro único. Así mesmo, comezou a substitución de certificados en papel a través dunha plataforma tecnolóxica que ofrece ata 21 servizos de consulta de datos como o DNI, certificados de empadroamentos ou de familia numerosa. En 2017, o número de pedimentos de datos creceu un 26,3% respecto de 2016 alcanzando o máximo valor desde a súa posta en marcha en 2008. O aforro que supón para a cidadanía este servizo estimouse en 13 millóns de euros en 2017.

No ámbito da contratación pública, o pasado mes de marzo púxose en marcha un sistema informático para a planificación e xestión da tramitación electrónica dos expedientes que xa está operativo en 10 consellerías, con máis de 14.000 expedientes electrónicos xestionados. Do mesmo xeito, incrementouse a facturación electrónica con máis de 15.000 provedores da administración autonómica incorporados ao sistema.

O Goberno andaluz mantén o seu compromiso coa modernización da administración pública e ten en marcha un proxecto de decreto de administración electrónica, simplificación de procedementos e racionalización organizativa da Xunta de Andalucía. O obxectivo é alcanzar a plena implantación e xeneralización da administración electrónica, así como avanzar en transparencia, coordinación e eficiencia en ámbitos como a presentación e resolución de solicitudes ou a supresión de certificados en soporte papel, o que permitirá achegar máis a administración á cidadanía así como reducir as cargas administrativas. A tramitación da norma atópase moi avanzada tras concluír o período de información pública.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Infraestruturas e servizos comúns