>/"

Errege-dekretu berria/argitaratua - 1112 PAe 2018ko irailaren 7ko webguneen irisgarritasunaren eta gailu mugikorretarako aplikazioak (sektore publikoa
content _ mod _ accesskey

Errege-dekretu berria/argitaratua 1112 2018ko irailaren 7ko webguneen irisgarritasunaren eta gailu mugikorretarako aplikazioak (sektore publikoa

2018ko irailaren 20a

Behatokiaren logoa Erabilerraztasuna

Este nuevo Real Decreto traspone a la legislación española la directiva (UE) 2016/2102 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

Hoy entran en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo 2018. 1112/Errege Dekretua, irailaren 7koa, irisgarritasuna eta sektore publikoa (web guneen gailu mugikorretarako aplikazioak (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Este Real Decreto, aprobado a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

El citado Real Decreto garantiza la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía, en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores.

El Real Decreto va a tener un impacto positivo en materia de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con la eliminación de barreras que facilitará y garantizará el ejercicio de su derecho al acceso a las tecnologías, así como su derecho a relacionarse con las Administraciones públicas.

Era berean, eman behar duten adineko pertsonen adinaren ondorioz izan ditzaketen muga fisikoak (ikusteko zailtasunak, koloreak bereiztea, entzuteko edo mugitzeko arazoak, besteak beste) eta aplikazio mugikorrak web guneen erabilera hobea egin ahal izateko (sektore publikoa.

Horrela bermatzen da (erabili eskuineko irudian, herritar guztien eskura teknologiak, produktuak eta zerbitzuak informazioaren gizartearekin eta gizarte-hedabideekin lotutako nahiz hizkuntza hauek erabiltzeko eskubidea eta herri-administrazioen bitarteko horien bidez.

Webgune guztiak eta aplikazio mugikorrak ditu Errege Dekretuak (sektore publikoa, administrazio horiek, dagozkien, polizia eta zerbitzu ditu epaimahaiak eta ospitale, unibertsitate eta liburutegi publiko eginez eta herritar guztien eskura izatea, batez ere entzumenaren zailtasunak dituztenak, ikusteko edo funtzionalak.

De esta forma, el nuevo Real Decreto sustituye y mejora las condiciones que ya se venían exigiendo a los portales de las administraciones públicas desde el 31 de diciembre de 2008 con el 1494/2007 Errege Dekretua (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Egin diren aldaketa nagusiak hauek dira:

 • La equiparación de los requisitos de accesibilidad españoles al estándar armonizado europeo que se establezca a finales de este año 2018. Este estándar estará basado en la nueva versión de la norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa” que a su vez se enlaza con las nuevas 2.1 WCAG .
 • La inclusión de las aplicaciones móviles desarrolladas por las Administraciones Públicas que deberán ser accesibles antes del 23 de junio de 2021.
 • La inclusión de intranets o extranets nuevas o que se renueven sustancialmente a partir del 23 de septiembre de 2019.
 • Ezarpenaren segimendua aldizka egiten ditu aurreikuspenak urteko kudeaketa deszentralizatua Errege Dekretuaren bidez. Horretarako, nahitaezkoa da erakunde bakoitzean. unitate arduraduna. " que será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes.
 • En cada portal deberá existir una declaración de accesibilidad, según el modelo que se establecerá a nivel europeo, un mecanismo para reportar errores y solicitar a demanda contenidos no accesibles. Además existirá un mecanismo de reclamación a disposición de todas las personas interesadas.
 • Además se define un procedimiento para el seguimiento y presentación de informes que liderará el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que contará para su ejecución con la colaboración de todas las administraciones públicas. Dicha monitorización deberá cumplir los requisitos impuestos por la Comisión Europea a través de los correspondientes actos de ejecución que estarán disponibles antes de finalizar este año.
 • Europako batzordeak hiru urtean behin egingo da reportes publikoetara (arteztaraua ezartzeko egintza egokien arabera egoera da hori egiteko europako batzordeak urtea amaitu aurretik. lehen urteko abenduaren 23an egingo da horien reportes 2021 aurretik.
 • Erabiltzaileek erakunde berri izateko mekanismo bat finkatu al zuten izan daitezkeen sektore publikoan ezarritako irisgarritasun baldintzak betetzen.
 • Edukiei buruzko informazioa eskatu du interesdunei ezin diren edo ez (errege dekretu honen aplikazio-eremua (irisgarritasun baldintzak betetzea.
 • Web aplikazioa atarietara zabaltzen irisgarritasun baldintzak mantentzeko finantziazio publikoa jasotzen du, eta zerbitzuak ematen dituzten kontratu publikoen araubideari eta administrazio publikoen bidez.

Para ayudar al cumplimiento de todas estas medidas será esencial el papel que desempeñarán irisgarritasuna duten unitateak. arduratzen dira irisgarritasun baldintzak betetzeko gailu mugikorretarako aplikazioak web guneen eta beren eskumenen barruan. erakundearen arlo guztietan bete Beharko direla, hala teknikoak nola erabili behar funtzional eta eragile guztiei: sail teknologikoak, edukien edizioa arduradunak, arduradunak, argitalpen, komunikazio eta prentsa arduradunak, arduradunak, trebakuntza, etab.

Indarrean sartzea

El real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” con las siguientes excepciones:

 • Para los sitios web, las disposiciones previstas en los artículos 10.2.b), 12 y 13 serán de aplicación al año de la entrada en vigor de este Real Decreto, y a los dos años para los sitios web ya publicados.
 • Todas las disposiciones relativas a aplicaciones para dispositivos móviles serán de aplicación desde el 23 de junio de 2021.

Gaur egun, europako batzordeak eta estatu kideek azken fasean daude, eta monitorizazio txostenaren metodologiaren zehaztapena, irisgarritasun eta aitorpen ereduak zehaztea (estandar bateratu dira proposamenak consultarse, europako batzordeak kontsulta publikoa duten aurtengo maiatza/ekaina:

Aitorpen ereduak. (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Txostena egiteko metodologia eta ereduak. (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Informazio gehiago INFORMAZIOAREN eskuragarritasuna espainiako herri administrazioetan.

 • Erabilerraztasuna
Sarbide Nagusia
 
Sarbide Nagusia