accesskey_mod_content

INSIDE: Publicación de paquete distribuible de CSV Creator (Eutils) e CSV Storage

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 novembro 2018

Logo INSIDE

Publicáronse no Portal da Administración Electrónica, as primeiras versións de dúas dos compoñentes da Suite CSV, incluídos baixo o paraugas de INSIDE, ambos con licenza EUPL.

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI, esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos.

Os dous compoñentes da suite CSV publicados son:

  • Paquete distribuible de cada un de módulos de Eeutils/CSV Creator (v.4.2.0)
  • Paquete distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

O CSV Storage é o compoñente da Suite CSV que permite o almacenamento de documentos en formato PDF con CSV ou en formato ENI. Estes documentos van acompañados da metainformación necesaria para a súa xestión e almacenamento.

Doutra banda, Eeutils(CSV Creator) é o compoñente da Suite CSV que agrupa diversas funcionalidades relacionadas coa xeración de CSV e xestión de firmas e informes. Eeutils divídese en cinco módulos:

  1. Eeutil-Util-Asina. Permite xerar CSVs e xustificantes de firma, así como validar hash.
  2. Eeutil-Firma. Este módulo permite realizar firmas en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Asina. Este módulo permite validar firmas e certificados, obter información das firmas e certificados, comprobar ou converter a firmas lonxevas e reselado de firmas.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permite visualizar calquera documento en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Este módulo permite a conversión de documentos a outros formatos así como validar expedientes e documentos ENI.

A liberación deste software permite homoxeneizar e estandarizar o funcionamento daqueles repositorios de documentos que o implementen, de forma que se garanta a interoperabilidade entre os mesmos e achéguense ao cumprimento dos requisitos para considerarse repositorios de confianza.

Ademais, permite a compatibilidade con outros sistemas ofrecidos pola SGAD sen a necesidade de utilizar os recursos na nube.

Con esta publicación amplíanse as opcións de reutilización de sistemas desenvolvidos pola SGAD evitando a duplicidade de esforzo noutras administracións, tanto estatal, como autonómica ou local.

No Portal da Administración Electrónica, poderán descargar os paquetes distribuibles, así como os manuais para a súa instalación.

Poden obter máis información na seguinte ligazón: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/descargas

  • Infraestruturas e servizos comúns