accesskey_mod_content

INSIDE: Publicació de paquet distribuible de CSV Creator (Eutils) i CSV Storage

  23 novembre 2018

  Logo INSIDE

  S'han publicat en el Portal de l'Administració Electrònica, les primeres versions de dues dels components de la Suite CSV, inclosos sota el paraigua d'INSIDE, tots dos amb llicència EUPL.

  InSide és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'ENI, esquema que estableix les normes bàsiques per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electrònics.

  Els dos components de la suite CSV publicats són:

  • Paquet distribuible de cadascun de mòduls d'Eeutils/CSV Creator (v.4.2.0)
  • Paquet distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

  El CSV Storage és el component de la Suite CSV que permet l'emmagatzematge de documents en format PDF amb CSV o en format ENI. Aquests documents van acompanyats de la metainformación necessària per a la seua gestió i emmagatzematge.

  D'altra banda, Eeutils(CSV Creator) és el component de la Suite CSV que agrupa diverses funcionalitats relacionades amb la generació de CSV i gestió de signatures i informes. Eeutils es divideix en cinc mòduls:

  1. Eeutil-Util-Signa. Permet generar CSVs i justificants de signatura, així com validar hash.
  2. Eeutil-Signatura. Aquest mòdul permet realitzar signatures en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Signa. Aquest mòdul permet validar signatures i certificats, obtenir informació de les signatures i certificats, comprovar o convertir a signatures longeves i resagellat de signatures.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permet visualitzar qualsevol document en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Aquest mòdul permet la conversió de documents a altres formats així com validar expedients i documents ENI.

  L'alliberament d'aquest programari permet homogeneïtzar i estandarditzar el funcionament d'aquells repositoris de documents que ho implementen, de manera que es garantisca la interoperabilitat entre els mateixos i s'acosten al compliment dels requisits per a considerar-se repositoris de confiança.

  A més, permet la compatibilitat amb altres sistemes oferits per la SGAD sense la necessitat d'utilitzar els recursos en el núvol.

  Amb aquesta publicació s'amplien les opcions de reutilització de sistemes desenvolupats per la SGAD evitant la duplicitat d'esforç en altres administracions, tant estatal, com a autonòmica o local.

  En el Portal de l'Administració Electrònica, podran descarregar els paquets distribuibles, així com els manuals per a la seua instal·lació.

  Poden obtenir més informació en el següent enllaç: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/descargas

  • Infraestructures i serveis comuns
  Punt d'Accés General
   
  Punt d'Accés General