accesskey_mod_content

Espanya, prescriptora en matèria de dades obertes a Europa

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 novembre 2018

Logo Dades.gob

Per quart any consecutiu, l'European Data Portal ha publicat l'informe European Open Data Maturity Landscaping 2018. L'estudi recull la situació actual i el progrés realitzat pels diferents països europeus en matèria de dades obertes.

Els responsables de l'informe han identificat una sèrie de països amb un alt acompliment i un clar enfocament estratègic en matèria de dades obertes, entre els quals es troba Espanya, ocupant el segon lloc del rànquing per segon any consecutiu. Les prioritats indicades per aquests països posen de manifest la seva profunda comprensió de les dades obertes com a actiu estratègic per impulsar la transformació digital.

Conclusions generals

Els resultats generals mostren certa heterogeneïtat tant en la velocitat de transformació, com en les prioritats dels països analitzats en tota Europa. A més, es ressalta el lideratge d'uns pocs països europeus, entre els quals es troba Espanya, a l'hora de desenvolupar mesures estratègiques per explotar el valor de les dades obertes.

Aquest any l'informe introdueix una major granularidad a l'hora d'avaluar de forma més exigent la maduresa de les dades obertes a nivell de país. Per a això, afegeix dues noves dimensions d'estudi (impacte i qualitat) als indicadors inclosos en les edicions anteriors (política i portal). En centrar-se en aquestes quatre perspectives, l'informe de 2018 permet una comprensió més detallada de l'esforç i el rendiment de cada país durant en l'últim any.

El següent gràfic mostra les puntuacions mitjanes obtingudes pel conjunt dels països europeus en cadascuna de les dimensions, les quals s'expliquen a continuació:

Open Data Matutrity scores

  • Política. Aquest indicador valora l'existència de polítiques específiques i mecanismes de coordinació sobre dades obertes a nivell nacional, així com pautes de llicenciament. D'acord amb l'estudi, els països europeus (EU28) aconsegueixen una puntuació de 82% en aquesta dimensió. cal destacar que tots els països de la UE28, excepte Suècia, tenen una política específica de dades obertes.

  • Portal. Aquesta dimensió analitza la maduresa de les plataformes nacionals de dades obertes, prestant especial atenció a la seva funcionalitat, el seu ús, la varietat de dades i l'enfocament triat per garantir la seva sostenibilitat. A Europa (EU28), la mitjana de maduresa en aquesta dimensió és de 63%. Un terç dels països europeus es troben en un nivell avançat de maduresa,  mentre que els dos terços restants compten amb un gran marge de millora.

  • Qualitat. Aquesta dimensió explora el nivell d'automatització de les plataformes europeus, la precisió i fiabilitat de les dades disponibles i el nivell de compliment en termes de l'estàndard de metadades DCAT-Ap. Al territori analitzat, el nivell de maduresa en qualitat és de el 62%. Solament 7 països superen el 75%.

  • Impacte. La dimensió “impacto” analitza els enfocaments existents i la metodologia desenvolupada a nivell nacional per monitorear i mesurar la reutilització i impacte de les dades obertes en quatre àrees: política, social, ambiental i econòmica. Aquesta és la dimensió amb major marge de millora, ja que actualment se situa en el 50% de mitjana.

El paper d'Espanya

Espanya es troba per sobre de la mitjana Europea en els quatre indicadors analitzats, amb un 93% en política, un 97% en impacte, un 78% en portal i un 78% en qualitat. En total, la seva puntuació és d'un 87%, menys d'un punt per sota d'Irlanda, que ocupa la primera posició.

L'informe agrupa als països analitzats entorn de/entorn de 4 grups de maduresa: beginners (principiants), Seguidors (seguidors), Fast-trackers (seguidors avançats) i  Trend-setter (creadors de tendències o prescriptores).

Open Data Matutrity clustering

Espanya està en el grup de prescriptores. Aquest grup és justament el que més canvis ha experimentat pel que fa a l'any anterior: en 2017 eren 15 els països que integraven aquesta categoria i en 2018 només romanen 5, entre ells Espanya.

En aquest grup es troben aquells països que té una política avançada de dades obertes amb un alt nivell de coordinació en tot el país. D'acord amb l'informe, les plataformes nacionals d'aquest tipus de països proporcionen una àmplia gamma de funcionalitats per satisfer les necessitats dels editors i els usuaris avançats. A més, existeixen iniciatives per promoure la publicació de dades d'alta qualitat i el compliment de DCAT-Ap.

Pel que fa a la reutilització, en aquest grup de països existeixen ecosistemes de dades obertes amb un alt nivell d'interacció enfocats en la reutilització de dades obertes en àrees temàtiques concretes. A més, es realitzen activitats per mesurar el seu impacte.

Recomanacions

L'informe finalitza amb una sèrie de recomanacions per als diferents grups de països que poden servir com “check-list” per als propers 12 mesos. No cal oblidar que l'informe també serveix com a avaluació comparativa, i els països dels estadis més incipients han de prendre com a referència als més avançats per seguir avançant en el seu nivell de maduresa.

En el cas dels prescriptores com Espanya, l'informe inclouen, entre unes altres, les següents recomanacions (pots llegir les recomanacions completes en el  aquí(Obre en nova finestra) ):

  • Enllaçar amb una major varietat de dades en temps real. Per a això és necessari engegar mecanismes que incentivin als publicadors.

  • Fomentar la creació de polítiques basades en dades, mitjançant la difusió de recerques que mostrin el valor de la reutilització de dades obertes per part del propi sector públic.

  • Col·laborar amb les institucions educatives per proporcionar cursos avançats en matèria de dades obertes.

En definitiva, l'informe mostra com es pot usar les dades obertes com un actiu estratègic per transformar el món en el qual vivim. A Espanya anem en una bona adreça, però cal continuar treballant per seguir ocupant una posició líder a Europa.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Interoperabilitat