accesskey_mod_content

La Diputació de Sevilla posa en producció la seua nova seu electrònica i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

29 maig 2018

Logo del SIR

Amb la posada en producció de la nova Seu Electrònica, es permet avançar en l'agilitat i accessibilitat en la tramitació electrònica amb la Diputació des d'altres administracions, així com l'accés a tots els expedients que es vagen tramitant a través de la Carpeta Ciutadana.

L'avanç de l'administració electrònica que ha realitzat INPRO(Obri en nova finestra) mitjançant la posada en producció de la seua nova Seu Electrònica, suposa per a esta Diputació un important pas a nivell tecnològic. I ja no solament perquè permet avançar en la tramitació electrònica de forma àgil i més accessible, sinó perquè facilita la tramitació, tant amb Diputació des d'altres administracions, com l'accés a tots els expedients que es vagen tramitant a través de la Carpeta Ciutadana.

D'esta manera, s'admet també la notificació per compareixença en Seu Electrònica; i tot amb un client de firma millorat, de manera que s'obté més accessibilitat i és més adaptable amb vista als dispositius mòbils i tablets. 

Tot açò es veu reforçat amb un projecte que INPRO acaba d'implantar i que és verdaderament l'impuls en l'eficiència de l'administració pública. Es tracta d'establir el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) com a únic sistema d'intercanvi de seients electrònics de registre per a relacionar-se la Diputació, els seus Organismes i Societats, integrats actualment en l'aplicació de registre SIDERAL(Obri en nova finestra) , amb la resta de registres de les Adminstraciones Públiques integrades en l'aplicació de registre SIR d'acord amb les especificacions derivades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) .

La implantació de SIR (al com s'ha adherit la Diputació de Sevilla a través de la certificació tècnica de l'Aplicació SIDERAL), permet eliminar el trànsit de paper entre administracions, augmentant l'eficiència i eliminant els costos de manipulació i remissió del paper, gràcies a la generació de còpies autèntiques electròniques de la documentació presentada en els seients de registre.

Cal subratllar que en breu i mitjançant l'assistència tècnica d'INPRO, 130 entitats locals d'esta província podran adherir-se al projecte SIR.

El sistema d'intercanvi de registres entre entitats locals de la província de Sevilla va ser implantat en 2013 mitjançant SIDERAL. El passat any la Diputació va realitzar 20.527 registres d'eixida de forma electrònica amb la resta d'entitats locals de la província i es van produir 18.657 registres d'entrada, dada que demostra l'evolució que va a presentar la incorporació de totes les entitats locals de la Provincial al SIR per a relacionar-se electrònicament amb la resta d'Administracions Públiques.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i servicis comuns