accesskey_mod_content

Disponibles en consulta pública els actes d'implementació de la Directiva d'Accessibilitat Web

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 maig 2018

Logo Comissió Europea

La Comissió Europea ha obert el període de consulta pública a tots els actors interessats sobre este tema. Es podran remetre comentaris fins al 15 de Juny

El passat 2 de Desembre de 2016 es va publicar la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic, entrant en vigor el 22 de Desembre de 2016. Esta directiva establix els condicionants, respecte de la seua accessibilitat, que hauran de complir tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent també ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

La directiva va deixar pendent de definició, abans del 22 de desembre de 2018, diferents aspectes que és necessari acordar entre els Estats Membres i la Comissió Europea:

  • El model de declaració d'accessibilitat.
  • La metodologia de monitoratge
  • Els models per al reporte

El passat 18 de maig la Comissió Europea ha obert el període de consulta pública sobre estos actes d'implementació al que convida a participar a tots els interessats.

Els comentaris podran remetre's fins al 15 de Juny de 2018.

  • Accessibilitat