accesskey_mod_content

Disponibles en consulta pública els actes d'implementació de la Directiva d'Accessibilitat Web

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 maig 2018

Logo Comissió Europea

La Comissió Europea ha obert el període de consulta pública a tots els actors interessats sobre este tema. Es podran remetre comentaris fins al 15 de Juny

El passat 2 de Desembre de 2016 es va publicar la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic, entrant en vigor el 22 de Desembre de 2016. Aquesta directiva estableix els condicionants, pel que fa a la seva accessibilitat, que hauran de complir tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent també ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

La directiva va deixar pendent de definició, abans del 22 de desembre de 2018, diferents aspectes que és necessari acordar entre els Estats Membres i la Comissió Europea:

  • El model de declaració d'accessibilitat.
  • La metodologia de monitoratge
  • Els models pel reporti

El passat 18 de maig la Comissió Europea ha obert el període de consulta pública sobre aquests actes d'implementació al que convida a participar a tots els interessats.

Els comentaris podran remetre's fins al 15 de Juny de 2018.

  • Accessibilitat