accesskey_mod_content

España mellora en todas as dimensións que mide o Índice de Economía e Sociedade Dixital DESI 2018

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 maio 2018

Logo Comisión Europea

Segundo o DESI 2018 España ocupa o posto número 10 dos 28 Estados membros da UE no Índice DESI de 2018. A súa puntuación aumentou debido a un mellor rendemento en todas as dimensións que mide DESI. España figura nas posicións máis altas, 4º lugar, no ámbito da administración electrónica.
 

O Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI)(Abre en nova xanela) é un índice composto que resume cinco indicadores do rendemento dixital de Europa e que permite un seguimento da evolución dos Estados membros da Unión Europea na competitividade dixital. Este cinco indicadores son conectividade, capital humano, uso de internet, integración da tecnoloxía dixital e servizos públicos dixitais.

Segundo o DESI 2018, España(Abre en nova xanela) ocupa o posto número 10 dos 28 Estados membros da UE. Indícase tamén que a súa puntuación aumentou debido a un mellor rendemento no cinco indicadores que mide DESI.

Clasificación do índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI) de 2018

 

                  

ESPAÑA posto ESPAÑA puntuación GRUPO puntuación UE puntuación
DESI 2018 10 58,0 54,7 54,0
DESI 2017 12 53,3 51,5 50,8

 

En particular, entre todas as dimensións, España figura en posicións máis altas no ámbito da administración electrónica, en 4º lugar.

5 Servizos públicos dixitais

ESPAÑA posto ESPAÑA puntuación GRUPO puntuación UE puntuación
DESI 2018 4 72,4 58,5 57,5
DESI 2017 6 68,5 54,9 53,7

 

  ESPAÑA UE
  DESI 2018 DESI 2017 DESI 2018
Valor posto valor posto valor
5a1 Usuarios da administración electrónica. %de usuarios que necesitan presentar formularios 67% ↑ 11 66% 11 58%
5a2 Formularios precumplimentados. Puntuación (0 a 100) 72 ↑ 9 67 10 53
5a3. Compleción dos servizos en liña. Puntuación (0 a 100) 94 ↑ 6 89 11 84
5a4. Servizos Públicos dixitais para empresas. Puntuación (0 a 100) - Incluídos nacións e transfronteirizos 95 ↑ 3 88 11 83
5a4. datos abertos. % da puntuación máxima 94% ↑ 2 91% 1 73%
5b1. Servizos de saúde electrónica. % individuos 29% 5 NA   18%

 


Resáltanse os seguintes aspectos sobre o rendemento de España no indicador ‘5. Servizos públicos dixitais’:
 

 • En España, os servizos públicos dixitais seguen sendo a dimensión na que mellores resultados obtén o país. Ocupa o posto número 4 dos países da UE, cunha puntuación mellor que a do ano anterior.  Segundo vese no resumo:(Abre en nova xanela)

In dixital public services, Finland has the highest score, followed by Estonia, Denmark and Spain. Greece, Hungary and Romania have the lowest scores.

 

 

 • España obtén moi bos resultados en datos abertos e existe un elevado nivel de interacción en liña entre as autoridades públicas e os cidadáns. O 67 % dos usuarios de internet españois participan activamente cos servizos de administración electrónica.
 • En 2017 España obtén un resultado mellor que o ano anterior nos indicadores referentes aos formularios precumplimentados (72 de 100) e á compleción de servizos de información da administración electrónica (94 de 100).
 • Por outra banda, a dispoñibilidade dos servizos de administración electrónica para empresas mostra un inspirador resultado para España, cunha puntuación de 95 sobre 100, o terceiro país segundo os resultados obtidos na UE.
 • O Plan estratéxico en materia de TIC para 2015-202014 adoptado (Plan de Transformación dixital da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos) xa está a producir resultados dixitais por defecto na administración central e os organismos públicos.

O DESI estrutúrase ao redor de cinco cinco dimensións(Abre en nova xanela) :

 1. Conectividade: mide o despregamento da infraestrutura de banda larga e a súa calidade.
 2. Capital humano: mide as habilidades necesarias para aproveitar as posibilidades que ofrece a sociedade dixital. Estas habilidades van desde as máis básicas que permiten aos individuos interactuar en liña e consomen bens e servizos dixitais, ás máis avanzadas que permiten aproveitar a tecnoloxía para mellorar a produtividade e o crecemento económico.
 3. Uso de internet: dá conta da variedade das actividades realizadas polos cidadáns xa en liña. Estas actividades van desde o consumo de contidos en liña (vídeos, música, xogos, etc.) ata as compras e a banca en liña, pasando por actividades modernas de comunicación.
 4. Integración da tecnoloxía dixital: mide a dixitalización das empresas e a súa explotación da canle de vendas en liña. Coa adopción de tecnoloxía dixital as empresas poden mellorar a eficiencia, reducir custos e mellorar a participación de  clientes, colaboradores e socios. Por outra banda, Internet ofrece o acceso a mercados máis amplos e potencial de crecemento.
 5. Servizos públicos dixitais: mide a dixitalización dos servizos públicos, centrándose na administración electrónica. A modernización e dixitalización dos servizos públicos conducen a unha maior eficiencia da administración pública, os cidadáns e as empresas, así como á prestación de mellores servizos para o cidadán.

Fonte orixinal da noticia.(Abre en nova xanela)
 

 

 

 • Observatorio de Administración Electrónica
 • Infraestruturas e servizos comúns