accesskey_mod_content

Finalizado con éxito o proxecto europeo para a conexión de servizos públicos ao nodo eIDAS

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 marzo 2018

O pasado 28 de febreiro finalizou o proxecto CEF A2015/1168905 para conectar servizos públicos ao nodo eIDAS español

O proxecto europeo “Connecting public services to the Spanish eIDAS node” enmárcase dentro do programa Connecting Europe Facility (CEF)(Abre en nova xanela) . O seu  obxectivo era que servizos públicos españois conectásense ao nodo eIDAS español e con iso preparásense para cumprir coa obriga que establece o Regulamento eIDAS ( Regulamento (UE) Nº 910/2014(Abre en nova xanela) ) sobre o recoñecemento de identidades transfronteirizas. Neste proxecto participaron como provedores de servizos distintos organismos públicos, entre eles: entidades locais, deputacións, universidades así como servizos de  Ministerios, ademais da Secretaría Xeral de Administración Dixital como responsable  da implantación e operadora do nodo eIDAS español e Rede.es como coordinador do proxecto.

Grazas a esta conexión ao nodo eIDAS, cidadáns europeos poderían acceder a estes servizos públicos españois  utilizando para a súa autenticación un medio de identificación do seu país de orixe. Da mesma forma, un cidadán español poderá identificarse en servizos europeos utilizando para iso o seu DNI. 

A integración dos servizos ao nodo eIDAS realizouse mediante o sistema Cl@ve, que proporciona diferentes métodos de autenticación de identidade electrónica dos cidadáns. Entre estes métodos ofrécese unha opción para cidadáns europeos, que utiliza a rede de nodos eIDAS para permitirlles identificarse utilizando un medio de identificación do seu país de orixe. 

En setembro de 2018, será obrigatorio o recoñecemento mutuo de identidades electrónicas transfronteirizas notificadas á Comisión Europea, polo que todos os servizos públicos deberán de poder ofrecer a posibilidade de identificación con medios de identidade electrónicos doutros países, sempre que estes fosen notificados.

Para máis información, visite esta ligazón enlace(Abre en nova xanela)

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa