accesskey_mod_content

O réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional recolle o exercicio electrónico das funcións

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 marzo 2018

O Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional inclúe unha disposición adicional oitava sobre exercicio electrónico das súas funcións.

O Real Decreto 128/2018(Abre en nova xanela) , publicado no BOE do 17 de marzo, trata un amplo abanico de cuestións relativas á selección, formación, habilitación, a asignación dun primeiro destino así como as funcións reservadas aos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

En particular, no que se refire a a administración electrónica, na súa disposición adicional oitava sobre exercicio electrónico das funcións reservadas, establécese que  “Para os efectos do exercicio en soporte electrónico das funcións reservadas aos funcionarios regulados no presente real decreto, os postos a eles reservados terán a consideración de órganos, sen prexuízo do disposto no título X da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.”

  • Cooperación interadministrativa