accesskey_mod_content

S'incorporen 22 nous servicis a la PID durant el primer semestre de 2018

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 juliol 2018

Logo PID

El record absolut d'incorporacions, amb onze nous servicis disponibles a través de la Plataforma d'intermediació de dades, es va produir en el mes d'abril.

La plataforma d'intermediació ha incorporat vint-i-dos nous servicis en el primer semestre de 2018, la qual cosa suposa un increment del 25% respecte del nombre de servicis actius a la fi de l'any passat.

Fig.01. Evolució de servicis mitjançats: període dic-jun

                        Fig.01. Evolució de servicis mitjançats: període dic-juny

S'incrementa, doncs, la tendència observada en l'arrancada de l'any quant al nombre de servicis agregats. El record absolut d'incorporacions es va produir en el mes d'abril, amb onze nous servicis, el major augment en un mes des de l'inici de la sèrie.

És d'esperar que l'augment de Servicis i Organismes usuaris de la Plataforma d'Intermediació de Dades en el primer semestre incremente al seu torn la dada global de transmissions l'any 2018.

El nombre d'organismes que ha utilitzat almenys un servici mitjançat l'any en curs, està a punt de superar a mitat de 2018 la dada de desembre de 2017. El creixement interanual ha pujat al juny des dels 881 organismes fins als 1035.

 

Fig02_Organismes_que_utilitzen servicis_ mitjançats

                           Fig.02. Organismes que utilitzen servicis mitjançats

Des de l'any 2007 són ja més de 360 milions les transmissions realitzades a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades, amb el conseqüent i significatiu estalvi en tràmits presencials que ha suposat tant per al ciutadà com per a l'Administració.
 
El model de costos estàndard, en funció de la facilitat o dificultat per a obtindre la informació per part del ciutadà, el temps benvolgut a obtindre aquesta documentació i l'estalvi en la tramitació de l'expedient —acare d'informació, validació, desplaçaments, pèrdua d'hores de treball, etc.— establix un estalvi mitjà per transacció electrònica de dades de 5€.

Un càlcul estimatiu, prenent en compte l'acumulat de transaccions realitzades en els últims onze anys d'existència de la Plataforma d'Intermediació de Dades, situaria l'estalvi total als ciutadans i l'Administració per damunt dels 1.800 milions d'euros.

Fi03_TransaccionesAcumuladas_2007-2008

                                 Fig.03. Transaccions acumulades 2007-2018

Més informació en solució PID-SVD  del CTT

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia