accesskey_mod_content

ANDES: Supéranse as 300.000 inscricións de nacemento efectuadas desde Hospitais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 xullo 2018

Máis de 300.000 nados foron inscritos no Rexistro Civil correspondente, a través do servizo de Comunicación telemática de nacementos desde os Centros Sanitarios

ANDES é o resultado da realización da medida CORA 2.02.002.32. Esta medida da Comisión para a Reforma das AA.PP. tiña por obxecto a comunicación telemática dos nacementos e defuncións desde os centros sanitarios aos Rexistros Civís. O servizo entra en funcionamento o 15 de outubro de 2.015, prestándose inicialmente en 25 hospitais (polo menos un en cada comunidade autónoma).

Hoxe en día, o servizo atópase implantado en practicamente a totalidade das maternidades públicas en España, estendéndose de forma paulatina nos hospitais privados (actualmente dispoñible en 249 hospitais). Recentemente, superouse a cifra de 300.000 inscricións de nacemento efectivas en Rexistros Civís, que supoñen un 98% de todas as comunicacións realizadas de forma telemática desde os Hospitais vía o servizo ANDES.

Deste xeito, redúcense as cargas burocráticas que soportan os proxenitores, podendo iniciar a tramitación da inscrición e obtención do certificado literal do nacemento, comodamente mentres aínda permanecen ingresados no hospital.

Nos próximos meses, o Ministerio de Xustiza, como responsable do servizo, en colaboración coa Secretaría Xeral de Administración Dixital, porá en marcha un proxecto de evolución deste sistema dentro do Plan de modernización do Rexistro Civil, para incorporar, entre outros servizos, a comunicación telemática das defuncións acaecidas en centros sanitarios, e impulsar o proxecto do Evento Vital para a iniciación doutros trámites asociados ao nacemento.

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa