accesskey_mod_content

Nova versió del servei de diagnòstic en línia disponible a través de la Comunitat d'Accessibilitat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

23 gener 2018

Logo Observatori d'Accessibilitat

Aquesta versió incorpora l'opció d'anàlisi pel que fa a la nova metodologia revisada de l'observatori.

Des de l'any 2015 els serveis Observatori d'Accessibilitat Web  es troben disponibles utilitzant una metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 . Basant-nos en l'experiència acumulada d'aquests anys, en l'evolució que han realitzat els portals i les tecnologies webs, i en els comentaris plantejats des de les diferents entitats usuàries s'ha plantejat una remodelació d'aquesta metodologia.

La nova metodologia ha estat discutida i presentada en el Grup de Treball d'Accessibilitat en les TIC de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica (AGE, CCAA, EELL i CRUE) i després de la seva aprovació preliminar ha estat implementat en l'Observatori. Comença ara la fase de verificació i prova a la quin es convida a tots els organismes de les Administracions Públiques a participar. Poden remetre'ns tots els comentaris a través del fòrum disponible en la pestanya "col·laboració" de la comunitat accessibilitat. L'aprovació formal es durà a terme en els Grups de treball dels òrgans col·legiats en matèria TIC.

Per poder realitzar aquestes proves, el servei de diagnòstic en línia, disponible en Comunitat Accessibilitat  ofereix ja la possibilitat de sol·licitar un nou tipus d'anàlisi pel que fa a la nova metodologia basada en la UNEIX 139803:2012, que denominem versió BETA.

Entre els canvis introduïts en la nova metodologia s'inclouen: l'ampliació de la grandària de mostra (passant de 17 a 33 pàgines), el refinament dels processos de selecció de pàgines, l'eliminació del concepte de nivell d'anàlisi, la revisió de verificacions i reagrupació d'algunes d'elles i l'increment de comprovacions que tenen en compte la implementació de WAI-ÀRIA.

La nova versió de l'observatori també inclou ajustos i resolució de problemes presents en la metodologia actual encara vigent.

  • Accessibilitat
  • Programari Lliure
  • Cooperació interadministrativa