accesskey_mod_content

Disponible el llistat de les Cambres de comerç de DIR3.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

17 gener 2018

Logo DIR3

La relació de Cambres de comerç ja pot descarregar-se en format Excel i contindrà les dades identificatives de cada unitat així com informació de la seua unitat responsable.

El Directori Comú d'Unitats i Oficines arreplega des del passat 24/10/2017 les Cambres de comerç en la secció corresponent a les unitats no orgàniques, que juntament amb les Unitats de Gestió Econòmic Pressupostària, Entitats Col·laboradores i Grups d'Acció Local, estan disponibles des d'eixa data per a la seua consulta i administració a través de plataforma web. A partir del 16/01/2018 esta informació, addicionalment, podrà descarregar-se en format Excel.

Els llistats públics de totes les entitats poden descarregar-se en secció Àrea de Descàrregues corresponent a la solució DIR3 del CTT, dins de l'apartat Consulta d'unitats i oficines en DIR3 – Llistat de Cambres de comerç.

Este llistat arreplega informació del codi DIR3, denominació i NIF així com el codi DIR3 i denominació de la seua unitat responsable.

Més informació en la pàgina del Directori Comú d'Unitats i Oficines (DIR3) del CTT.

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia