>/"

PAe txostena argitaratu DU (2018.
content _ mod _ accesskey

2018. Txostena argitaratu DU

2018ko abenduaren 27an

El informe CAE 2018 presenta el análisis de los indicadores más significativos de la transformación digital del año 2017 en las comunidades autónomas.

Ya se encuentra disponible para su consulta el informe CAE 2018 con el análisis de los indicadores más representativos de la transformación digital en las  comunidades y ciudades autónomas españolas. La información se ha actualizado a 1 de enero de 2018, siendo el período de encuesta el correspondiente al año 2017.

Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektorialak (organoa da, eta administrazio elektronikoaren batzorde sektorialak barne, administrazioaren lankide izateko (estatua, autonomia erkidegoetako administrazioen eta tokiko administrazioa osatzen duten erakundeak eta administrazio elektronikoaren arloan. Bertan, besteak beste, zuzendaritza nagusien titularrek duten autonomia-erkidegoetako eta hiri autonomoetako arloan eskumenak dituzten Administrazio elektronikoa. lan-talde teknikoak izango dira batzorde sektorialak Artean esperientziak eta praktika onak partekatzeko eta elkarlanean proiektuak egiteko.

Con el fin de “actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital” se crea el grupo de trabajo de “Observatorio, indicadores y medidas” donde participan todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, con los siguientes objetivos. En este contexto, se realiza la recogida de “información de los recursos tecnológicos, humanos, económicos y de contratación relacionados con las tecnologías de la información” y se publica en el Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando los resultados de estos estudios. El informe CAE se enmarca en este ámbito, y se viene publicando desde el año 2004.

Administrazio elektronikoaren adierazleak ere (EAE) datuak biltzeko erabiltzen ziren, autonomia-erkidegoetako eta hirietako kanpoan uzten zuten ikerketa arloan azken urteotan egindako ahaleginak bat transformazio Digitala, erkidego mailan jartzeko lanak egin dira hainbat adierazle multzo bat. Lan horien emaitza da (azterketa horren helburua DA edizio honetan balioesteko bidean diren administrazio autonomikoaren Digital Bihurtzen ari dira aspalditik, eta etengabeko hobekuntzarako erreferentzia gisa administrazio elektronikoaren herritarrei begira, autonomiak. sorta Berrian kontuan hartu dira (Administrazio elektronikoari buruzko ekintza Planak helburu orokorrak ebeko 2016-2020.

Aurtengo emaitzak erakusten egindako datu-bilketa 2018an, 2007ko abenduaren 31ko dataz erreferentzia. sei ataletan banatzen Da azterketa:

  1. Administrazio digitalaren estrategiak abiarazteko. Ikuspegi estrategikotik, transformazio digitala eta dagoeneko hamar autonomia-erkidegotako planak egin dituzte plan horiek sustatzeko eta antolaketa-egiturak sortu behar.
  2. Irudian, herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuak. zerbitzu batzuk Ebaluatu dira eta herritarren aldetik (autonomia-erkidegoek emandako erabiltzen dituzte. esparruen garraio Zerbitzuak (% 59,2) eta kultura (%52,2), enpresak (% 46,3) eta hezkuntza (%42,1) kanal elektronikoaren bidez (herritarrek gehien erabiltzen direnak dira.
  3. El impulso en la transformación interna. Se evalúa el impulso hacia la automatización de las actuaciones administrativas de los procesos internos y la capacitación del empleado público en las nuevas tecnologías. Cinco comunidades y las dos ciudades autónomas tienen un nivel alto-muy alto tanto en la gestión de documentos electrónicos como en la gestión de expedientes electrónicos.
  4. Gobernu irekia martxan. atal hau lantzeko jarduerak ebaluatzen du administrazio autonomikoak, gardentasunean, parte-hartzean, eta eremuko datuak erabiltzeko ahalegina eten digitala. erkidego eta hiri autonomoen %100Ean azterketa honetan parte hartu duten Web gune bakarra dute inguruko gardentasuna.
  5. . - Hemen aztertzen dute funtsezko elementuetako batzuk egiteko unitateak bihurtzeko TEKNOLOGIA digitaleko teknologia berritzaileak erabiltzen dituzte; hala nola Autonomia-erkidegoen bigdata, blockchain, errealitate areagotua, …
  6. Langileen gastuak eta IKT. gastua Egiteko (mila eurokoa zen 670.120 informazioaren teknologietan (ez dira kontuan hartu beharreko datua da komunitateak eman).

Txostenean jasotako kopuruak ere BEHERA egin dira inprimakietan procesables ODS XLSX eta osatzen duten politika RISP. izan ere, Txosten osoa descargarse Administrazio elektronikoaren behatokia.

  • Administrazioen arteko lankidetza
  • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
  • Administrazio elektronikoaren behatokia.
Sarbide Nagusia
 
Sarbide Nagusia