accesskey_mod_content

Proposta de revisió de la Directiva d'Informació del Sector Públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 abril 2018

La Comissió Europea va adoptar una proposta de revisió de la Directiva d'Informació del Sector Públic (ISP), que es va presentar com a part d'un paquet de mesures destinades a facilitar la creació d'un espai comú de dades en la UE.

En la Unió Europea, el sector públic és un dels més prolífics quant a dades. La reutilització de les dades obertes pot contribuir, entre altres aspectes, al creixement de l'economia europea, al desenvolupament de la intel·ligència artificial i a la superació dels desafiaments socials.

El 25 d'abril de 2018, la Comissió va adoptar una Proposta de Revisió de la Directiva d'Informació del Sector Públic (ISP)(Obre en nova finestra) com a part d'un conjunt d'actuacions per facilitar la creació d'un espai comú de dades en la Unió. Aquesta revisió també compleix l'obligació de revisió establerta en l'article 13 de la Directiva.

La proposta és el resultat d'un ampli procés de consulta pública, una avaluació de l'actual Directiva d'ISP i una avaluació d'impacte. Aquesta proposta va rebre una opinió positiva del Consell Regulador d'Escrutini(Obre en nova finestra) .

El context existent i les barreres a superar

La proposta cerca superar les barreres que encara impedeixen la reutilització completa de la informació del sector públic que, d'acord amb l'avaluació d'impacte, inclou el següent:

  • Les dades generades pels serveis públics i el sector del transport tenen un enorme potencial de reutilització. No obstant això, les entitats actives en aquests sectors no estan cobertes per la Directiva d'ISP(Obre en nova finestra) , encara que moltes d'elles estan finançades total o parcialment amb diners públics. El mateix és cert per a les dades de recerca resultants del finançament públic.
  • Les dades dinàmiques són un dels tipus de dades més valuoses comercialment, ja que es poden usar per a productes i serveis que brinden informació en temps real, com a aplicacions de viatge o transport. No obstant això no és freqüent la provisió d'accés en temps real a dades dinàmiques en poder d'organismes del sector públic, per exemple, utilitzant interfícies de programació d'aplicacions (API).
  • Diversos organismes del sector públic segueixen cobrant molt per sobre del que es necessita per cobrir els costos de reproducció i difusió per a la reutilització de dades del sector públic. Aquests càrrecs constitueixen una barrera del mercat per a les pequeño i mitges empreses (PIME). Desfer-se dels càrrecs sol generar un augment de la demanda de dades del sector públic, la qual cosa es tradueix en més innovació, més creixement empresarial i, en última instància, majors ingressos pressupostaris (a través d'impostos) per al sector públic;
  • Els titulars de dades públiques de vegades es posen d'acord amb el sector privat per obtenir un valor extra de les seves dades. Això crea el risc que les dades del sector públic s'acumulin, la qual cosa beneficia a les grans empreses i, per tant, limita el nombre de possibles usuaris de les dades en qüestió.

Objectius de la Directiva revisada

A grans trets, els canvis proposats són:

  • Reduir les barreres d'entrada al mercat, en particular per a les PIMES, limitant les excepcions que permeten als organismes públics cobrar per la reutilització de les seves dades més que els costos marginals de la difusió.
  • Augmentar la disponibilitat de dades incorporant nous tipus de dades públiques i finançats amb fons públics en l'àmbit d'aplicació de la Directiva, com les dades de les empreses públiques dels sectors de serveis públics i transport i les dades de recerca resultants del finançament públic.
  • Minimitzar el risc d'un avantatge excessiu per al primer jugador, la qual cosa beneficia a les grans empreses i, per tant, limita el nombre de possibles usuaris de les dades en qüestió, en requerir un procés més transparent per a l'establiment d'acords de dades públic-privades.
  • Augmentar les oportunitats comercials fomentant la difusió de dades dinàmiques a través d'interfícies de programació d'aplicacions (API).

La proposta s'està debatent ara amb el Parlament Europeu i el Consell.

Font original de la notícia

Principals conclusions de la revisió de la Directiva Europea sobre Reutilització d'Informació del Sector Públic

  • Govern obert