accesskey_mod_content

El sistema de l'AEPD per comunicar la designació de Delegats de Protecció de Dades

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 abril 2018


El Reglament General de Protecció de Dades estableix que els responsables o encarregats del tractament han de publicar les dades de contacte del seu Delegat de Protecció de Dades i comunicar-los a l'autoritat de control.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha engegat a Seu electrònica(Obre en nova finestra) un procediment perquè les Administracions Públiques i les entitats privades obligades a designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) puguin comunicar aquest nomenament, tal com s'estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que serà aplicable el proper el 25 de maig.

El DPD és una figura obligatòria per a organitzacions que tractin dades personals de forma intensiva o dades sensibles a gran escala, així com per a organismes públics. El RGPD recull que els responsables o encarregats del tractament han de publicar les dades de contacte dels DPD i comunicar la seva designació a l'autoritat de control. Aquesta comunicació a l'Agència per part dels subjectes obligats ha de produir-se amb anterioritat al 25 de maig.

El nou procediment per a la comunicació del Delegat de Protecció de Dades (Obre en nova finestra) és un formulari online al que s'accedeix amb certificat electrònic, en compliment de l'article 14 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest sistema de notificació electrònica -que permet realitzar la comunicació de les dades del Delegat de Protecció de Dades (tant si es tracta d'una persona física com d'una entitat pública o privada actuant com a Delegat) així com les dades de totes aquelles entitats per les quals aquest hagi estat designat- no se circumscriu únicament a les Administracions Públiques i les entitats privades obligades. Les empreses que no estiguin obligades per les previsions del Reglament a designar un DPD i que vulguin implantar aquesta figura en el les seves organitzacions com a suport al compliment poden utilitzar aquest formulari amb la finalitat de comunicar-ho.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Seguretat