accesskey_mod_content

L'AEPD presenta al costat d'ENAC el seu Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

13 setembre 2017

L'objectiu és oferir seguretat i fiabilitat tant als professionals de la privacitat com a les empreses i entitats que van a incorporar la figura del DPD a les seues organitzacions.

L'Agència Agència Espanyola de Protecció de Dades(Obri en nova finestra) (AEPD), en col·laboració amb Entitat Nacional d'Acreditació(Obri en nova finestra) (ENAC), ha presentat hui la seua Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades. La seua elaboració ha comptat amb la participació d'un Comité Tècnic d'Experts format per 23 membres, entre els quals es troben representants de sectors i associacions professionals, empresarials, universitats i Administracions Públiques. L'AEPD es convertix així en la primera Autoritat europea que realitza un Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades (DPD).

L'AEPD ha optat per promoure un sistema de certificació de DPD amb l'objectiu de oferir seguretat i fiabilitat tant als professionals de la privacitat com a les empreses i entitats que van a incorporar esta figura a les seues organitzacions, oferint un mecanisme que permet certificar que els DPD reunixen la qualificació professional i els coneixements requerits. Les certificacions seran atorgades per entitats certificadores degudament acreditades per ENAC, seguint criteris d'acreditació i certificació elaborats per l'AEPD en col·laboració amb els sectors afectats.

La certificació no és l'única via per a ser DPD i en cap cas serà obligatori utilitzar un determinat esquema, si bé l'Agència ha considerat necessari oferir un punt de referència al mercat sobre els continguts i elements d'un mecanisme de certificació que puga servir com a garantia per a acreditar la qualificació i capacitat professional dels candidats a Delegat de Protecció de Dades.

L'Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades de l'Agència s'estructura en tres parts: l'AEPD com a propietària i responsable de l'esquema, ENAC com a encarregada dels requisits que han de complir els certificadors i, finalment, les pròpies entitats de certificació. L'Agència considera que esta divisió és un factor de qualitat per al procés de certificació, ja que les tres entitats diferents amb funcions independents establixen una relació de confiança i mútua responsabilitat.

La creació d'este Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades de l'AEPD és el punt de partida en un procés de millora contínua i revisió constant que serà necessari realimentar després de la seua posada en marxa amb l'experiència pràctica de l'acreditador i certificador. Referent a açò, l'Agència i ENAC han subscrit un conveni de col·laboració per a coordinar les seues actuacions en el marc de les seues respectives activitats i competències.

El Delegat de Protecció de Dades en el RGPD

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) , que serà aplicable el 25 de maig de 2018, establix una sèrie de “mesures de responsabilitat activa” per part d'aquells que tracten dades per a salvaguardar el dret fonamental dels ciutadans. Entre estes mesures s'inclou la designació obligatòria d'un Delegat de Protecció de Dades (DPD) en el cas d'autoritats i organismes públics, entitats que realitzen una observació habitual i sistemàtica de les persones a gran escala, i entitats que tinguen entre les seues activitats principals el tractament, també a gran escala, de dades sensibles. El DPD constituïx així un dels elements clau de l'adaptació al RGPD i un garant del compliment de la normativa de protecció de dades en les organitzacions.

Vocació global de l'esquema de certificació de DPD

Tant el desenvolupament de l'esquema per l'AEPD com els processos que les entitats de certificació seguiran per a avaluar les competències del DPD s'han establit seguint els criteris de la norma internacional ISO/IEC 17024:2012. El respatler i la supervisió constant d'ENAC, aportaran la confiança que garantirà el reconeixement global d'estes certificacions.

Este fet és possible gràcies als Acords Multilaterals de Reconeixement (MLA) que ENAC té subscrits en l'International Accreditation Forum (IAF) i a la voluntat manifesta d'ENAC de col·laboració amb l'organització europea d'acreditadores (European Accreditation) amb la finalitat de seguir impulsant una infraestructura d'acreditació que aporte confiança en qualsevol lloc del món.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra) .

  • Ciutadà
  • Seguretat