accesskey_mod_content

Nova versión do Portal da Administración Electrónica (PAe)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 outubro 2017

Acábase de lanzar unha nova versión do Portal de Administración Electrónica (PAe) e do Centro de Transferencia de Tecnoloxía, na que se incorporaron melloras tanto para os usuarios externos como para os administradores das solucións aí aloxadas.

Nesta nova versión de PAe e do Centro de Transferencia de tecnoloxía incorpóranse diferentes novas funcionalidades para todos os usuarios do portal que viñeron sendo demandadas por diferentes usuarios.

Canto á identificación, incorpórase ás opcións xa existentes a posibilidade de autenticación do usuario usando as credenciais de AUTENTICA AUTENTICA . A xestión dos permisos e acceso ás funcionalidades de PAe manterase a través do CAS actual, por tanto, os usuarios actuais non terán que realizar ningún cambio.

Se un usuario desexa asociar as súas credenciais de AUTENTICA coas dun usuario xa existente en PAe, será necesario que a conta de correo electrónico ou o DNI coincidan en ambos os sistemas. Se non é así, cando se acceda usando AUTENTICA considerarase que se trata dun usuario novo en PAe e asignaránselle novos permisos.

Canto á participación, amplíanse as opcións para remitir comentarios e para participar nos foros. Será posible facelo fornecendo un correo electrónico e seguindo o proceso de validación que se lle remitirá a ese correo electrónico.

Para o Centro de Transferencia de Tecnoloxía incorpóranse diferentes novas funcionalidades que afectarán tanto os usuarios finais como aos responsables de solucións:

  • Para mellorar a consulta de información das solucións desde o ámbito internacional, a pestana xeral de todas as solucións contará cun botón "Abstract" que permitirá acceder a un resumo da solución en inglés. Estes contidos son provistos polos responsables das diferentes solucións, podendo existir maior ou menor detalle na información fornecida para cada solución neste idioma.
  • Na área de descargas, se o seu administrador así o desexa, incluirase, para cada unha das novas descargas que se engadan, a data de actualización do ficheiro.
  • As solucións poderán habilitar, se así o desexan, o uso do foro da súa pestana colaboración, a usuarios fóra das administracións públicas.

Para máis información, pode visitar a área Área de Descargas do CTT .

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Servizos electrónicos