accesskey_mod_content

Publicación da libraría lntegr@ 2.2.1

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 novembro 2017

logo suite @asina

Esta versión, dispoñible tanto en formato binario como o código fonte, inclúe numerosas novidades e cambios.

Xa se atopa dispoñible a versión 2.2.1_000 da libraría Integr@ da plataforma @sinatura do MINHAFP tanto en formato binario como o código fonte.

Integr@ é unha libraría composta por clases java, ficheiros de configuración e persoais xml que facilitan a integración dunha aplicación cos servizos WS de @Firma.

Poden descargarse a libraría e a súa documentación asociada desde a zona restrinxida a usuarios das administracións públicas na solución Integr@ no CTT.

Esta versión inclúe numerosas novidades e cambios. A seguir destácanse algunhas das principais aínda que pode consultarse o documento con todos os cambios na pestana de descargas descargas da solución Integr@ .

Novidades principais:

 • Engádese unha fachada de servizos web de invocación para facilitar ás aplicacións a integración cos servizos de @firma.
 • Engádese unha utilidade que permite detectar o formato de firmas XML, ASN.1 e PDF.
 • Inclúese a funcionalidade de xeración de firma nos formatos XAdES-T, CAdES-T e PAdES-T.
 • Engádese a funcionalidade de actualizar asinas CAdES, XAdES e PAdES, isto é, engadir un selo de tempo a aqueles asinantes que carezan do mesmo.
 • Engádese un servizo de obtención de selo de tempo desde TS@ para os procesos de xeración e de actualización de firmas.
 • Engádese a funcionalidade para validar asinas PAdES e PDF. Incorpórase a validación do sinatura do selo de tempo para os procesos de xeración, actualización e validación de firmas.
 • Engadiuse a validación do selo de tempo para os procesos de firma, co-firma, contra-firma e actualización de XAdES, así como para os procesos de actualización de PAdES.
 • Engádese a xeración de firmas, co-firmas e contra-firmas CAdES e XAdES Baseline nos seus formatos B-Level e T-Level, con e sen política de firma, mediante a interface Signer e a Fachada de Firma.
 • Engádese a xeración de firmas PAdES Baseline nos seus formatos B-Level, con e sen política de firma, mediante a interface Signer e a Fachada de Firma.
 • Engádese a actualización de asinantes de firmas CAdES e XAdES Baseline engadíndolles un selo de tempo a cada un deles, sempre que non o tivese anteriormente, mediante a interface Signer e a Fachada de Firma.
 • Engádese a inclusión dun dicionario de selo de tempo a un documento PDF segundo o estándar PAdES Baseline, mediante a interface Signer e a Fachada de Firma.
 • Engádese a validación de asinantes de firmas CAdES, XAdES e PAdES Baseline mediante a interface Signer e a Fachada de Firma.

Máis información na solución Integr@ do CTT.

 • Identidade e Firma electrónica