accesskey_mod_content

Dispoñibilidade de materiais formativos sobre a EN 301 549: Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 xuño 2017

As directivas europeas de contratación pública e de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público fan uso deste estándar.

O 2014 publicouse a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública que entre os seus requisitos recolle que as compras que realicen as Administracións Públicas deberán ser accesibles, incluíndo por tanto todas as relacionadas co ámbito TIC.

O pasado 2 de Decembro de 2016 publicouse a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público. Nos próximos 21 meses deberase traspor á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións xa esixidas aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007 , é dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0) e a complementar outra lexislación existente como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

O estándar EN 301-549 xurdiu do Mandato 376 da Comisión Europea ás institucións europeas de estandarización dentro dos traballos ligados á directiva de contratación pública. Ademais foi directamente referenciado na directiva de accessibilidad dos sitios web públicos. Esta norma, a  EN 301 549 , establece os requisitos funcionais que garantirán que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un teléfono móbil, ata computadores, pasando por páxinas web; así, os requisitos para a web baséanse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en liña cos indicados na norma española UNE 139803: 2012. Ademais, a norma europea, describe os procedementos de ensaio e a metodoloxía de avaliación de cada un deles. A norma foi adoptada ao catálogo español como  UNE-EN 301 549  por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas técnicas en España.

Para difundir a aplicación desta norma diversas institucións públicas e privadas xeraron materiais formativos ou estudos que poden ser de utilidade para as Administracións Públicas e para calquera outro actor relacionado coa materia.

  • Accesibilidade
  • Cidadán