accesskey_mod_content

Disponibilitat de materials formatius sobre l'EN 301 549: Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

23 juny 2017

Les directives europees de contractació pública i d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic fan ús d'este estàndard.

El 2014 es va publicar la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que entre els seus requisits arreplega que les compres que realitzen les Administracions Públiques hauran de ser accessibles, incloent per tant totes les relacionades amb l'àmbit TIC.

El passat 2 de Desembre de 2016 es va publicar la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic. En els pròxims 21 mesos s'haurà de traslladar a la legislació espanyola i vindrà a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions públiques en el Reial decret 1494/2007 , és a dir, que tots els portals complisquen els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0) i a complementar una altra legislació existent com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

L'estàndard EN 301-549 va sorgir del Mandat 376 de la Comissió Europea a les institucions europees d'estandardització dins dels treballs lligats a la directiva de contractació pública. A més ha sigut directament referenciat en la directiva d'accessibilidad dels llocs web públics. Esta norma, la  EN 301 549 , establix els requisits funcionals que garantiran que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un telèfon mòbil, fins a ordinadors, passant per pàgines web; així, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en línia amb els indicats en la norma espanyola UNIX 139803: 2012. A més, la norma europea, descriu els procediments d'assaig i la metodologia d'avaluació de cadascun d'ells. La norma ha sigut adoptada al catàleg espanyol com a  UNE-EN 301 549  per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya.

Per a difondre l'aplicació d'esta norma diverses institucions públiques i privades han generat materials formatius o estudis que poden ser d'utilitat per a les Administracions Públiques i per a qualsevol altre actor relacionat amb la matèria.

  • Accessibilitat
  • Ciutadà