accesskey_mod_content

FACe, Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE, recibe 8 millóns de facturas durante 2016

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 xaneiro 2017

logo face

Ademais da AGE que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións de todos os ámbitos administrativos canalizaron a recepción das súas facturas a través de FACe.

De acordo ao establecido na Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable no Sector Público, desde o 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica.

Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universitario) canalizaron a recepción das súas facturas a través de FACe.

O modelo español que marca a lei 25/2013 e no que FACe exerce de punto de apoio, define un modelo con poucos exemplos comparables a nivel internacional. A través dun único punto de entrada de facturas - un portelo común -, os provedores de bens e servizos de máis de 8.000 AA.PP. entre elas grandes municipios, 16 comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado poden presentar as facturas aos seus clientes do Sector Público, cun mesmo formato e coas mesmas regras de codificación que permiten que as AA.PP. poidan interoperar no traballo de xestión das súas facturas. O cal repercute directamente nunha mellora na relación dos provedores co Sector Público.

Neste período  transcorrido, o Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) da Administración Xeral do Estado, presenta os seguintes datos:

  • 10.195 unidades das 16 CCAA adheridas, máis as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.
  • 7.976  EELL adheridas.
  • Integrados os distintos órganos de tramitación dos Ministerios: 3.800 unidades.
  • 48 Universidades.
  • 40 Institucións Públicas.
  • 14.000.000 de facturas electrónicas distribuídas.

Máis información sobre FACe no Centro de Transferencia de Tecnoloxía e no foro de Factura .

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía